Fysisk trening og hypertensjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Aerob intervalltrening (AIT) med høy intensitet (>90% av maksimal puls) er mer effektiv for å øke kondisjonen og redusere risikofaktorer for hjerte- karsykdom enn trening ved moderat intensitet (MIT) (-70% av maksimal puls).

 

Målsetting: Undersøke effekten av AIT på blodtrykk og hjertefunksjon blant personer med høyt blodtrykk og friske eldre og yngre personer.

 

Metode: Forsøkspersonene trente på tredemølle med AIT: 10 minutters oppvarming, 4 stk à 4 minutters intervaller og 3 minutters pause mellom intervallene. Rolig avslutning i tre minutter. Effekten ble sammenlignet mot en gruppe som trente kontinuerlig MIT: 47 minutter

Før og etter treningsperioden ble det målt:

Kondisjon (oksygenopptak), 24-timers blodtrykk, endotelfunksjon (blodårefunksjon) målt med ultralyd, blodprøver, ekkokardiografi (ultralydundersøkelse av hjertet) i hvile og under belastning, livskvalitet, lungefunksjon (spirometri og diffusjonskapasitet). Muskelenzymer (biopsi av lårmuskel). 

 

Gjennomføring: Tre kliniske studier ble gjennomført.

I den første studien ble 88 pasienter med høyt blodtrykk randomisert til tre grupper; 1. AIT. 2. MIT 3. Kontrollgruppe. Treningen ble utført tre ganger per uke i 12 uker.

I den andre studien trente 16 eldre friske personer (>70år) AIT tre ganger per uke i 12 uker. Resultatene ble sammenlignet med yngre utrente og eldre topptrente personer.

I den tredje studien ønsket vi å undersøke hvilken treningsfrekvens som var best for å øke kondisjonen, lungefunksjonen og hjertefunksjonen. Friske unge personer ble enten satt til å trene AIT 3 ganger per uke i 8 uker (moderat frekvens gruppen, MF) eller 8 ganger per uke i 3 uker (høyfrekvensgruppen, HF).  Begge treningsperioder ble etterfulgt av en detreningsperiode uten trening i 8 uker.

 

Resultater: I studie 1 reduserte begge treningsformer 24 timers blodtrykk og forbedret den systoliske (hjertets evne til å pumpe blod) hjertefunksjonen, men AIT var mer effektiv til å senke systolisk blodtrykk (overtrykket), øke kondisjonen, forbedre kolesterolet og forbedre den diastoliske (hjertets evne til å fylle seg mellom hjerteslagene) hjertefunksjonen.

I studie 2 ble den diastoliske hjertefunksjonen til de eldre forbedret til samme nivå som de eldre toppatletene, men den var fortsatt svært redusert sammenlignet med yngre personer.  Hjertet til de eldre utrente ble kraftigere og større etter treningen, men var fortsatt mindre enn hos de eldre toppatletene.

I studie 3 økte MF gruppen kondisjonen, lungefunksjonen og hjertefunksjonen progressivt under treningen og denne gikk gradvis tilbake under detreningen. HF gruppen fikk i utgangspunktet en tendens til nedgang i kondisjonen og en signifikant nedgang i lungefunksjon og hjertefunksjon. Dette normaliserte seg etter detreningsperioden.

 

Vitenskapelig betydning: Tilført ny informasjon angående hvilken treningsform som er mest effektiv for å redusere blodtrykk og kardiovaskulære risikofaktorer blant pasienter med høyt blodtrykk, samt gi ny innsikt for å forbedre aldersrelaterte prosesser i hjertet.

 

 

Doktorgradsavhandling:

Mølmen-Hansen HE (2012) Cardiovascular effects of high intensity aerobic interval training in hypertensive patients, healthy aged and young persons. NTNU i Trondheim, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-471-3533-4.

 

Artikler:

Molmen-Hansen HE, Stolen T, Tjonna AE, Aamot IL, Ekeberg IS, Tyldum GA, Wisloff  U, Ingul CB & Stoylen A (2012) “Aerobic interval training reduces blood pressure and improves myocardial function in hypertensive patients.” Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, årg 19, nr. 2, s 151-160.

doi: 10.1177/1741826711400512

 

Molmen HE, Wisloff  U, Aamot IL, Stoylen A & Ingul CB (februar 2012) “Aerobic interval training compensates age related decline in cardiac function.” Scand Cardiovasc J.

doi:10.3109/14017431.2012.660192

 

Hatle H, Støbakk PK, Molmen HE, Brønstad E, Tjønna AE, Steinshamn S, skogvoll E, Wisløff  U, Ingul CB & Rognmo Ø “Effect of high and moderate frequency aerobic interval training on the oxygen transport chain.” upubliserte data 2012.

 

Prosjektleder/forsker

Harald Edvard Mølmen

Hovedveileder

Asbjørn Støylen

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Fysisk trening og hypertensjon
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk
Beløp Bevilget
2006: kr 485 000, 2007: kr 42 000, 2008: kr 530 000
Startdato
01.12.2006
Sluttdato
01.06.2010
Status
Avsluttet