Gå for bedre helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Skjervøy kommune har i dag ingen tilfredstillende tilbud til sterkt overvektige hjerte-og lungesyke. På grunn av dårlig fysisk kapasitet faller denne gruppen utenfor de tilbud som frisklivssentralen gir.
LHL Skjervøy ønsker derfor å gi denne gruppen et treningstilbud slik at de får ta del i gleden og samværet knyttet til trening og aktivitet sammen med andre hjerte-og lungesyke. Tilbidet går også til overvektige som ennå ikke har utviklet hjerte-og/eller lungesykdom. Slik det er nå blir overvektige sittende inaktive hjemme, noe som kan lede til dårlig psykisk og fysisk helse. Vi ønsker å skape et tilbud som inneholder trening under veiledning, først av fysioterapeut og deretter av likemann.
Ved å anskaffe et apparat som gir vektavlastning vil også sterkt overvektige kunne starte opp med trening, oppleve mestring og etterhvert bli del av de allerede etablerte trimgruppene i sal og basseng som LHL Skjervøy driver. Vi har erfart at en del lungesyke har problemer med å bruke terapibassenget pga. fuktig luft og klordamp. Mange overvektige rundt 150kg med lungeproblemer makter heller ikke å delta i stavganggrupper. Trening med vektavlastningsapparatet vil være et godt alternativ for disse. Med vektavlastningsapparatet kan deltakeren velge om han eller hun vil gå på tredemølle eller på gulv.

2. Målsetting:
LHL Skjervøy ønsker å etablere og prøve ut et rehabiliteringstilbud for overvektige hjerte-og lungesyke slik at de oppnår vektreduksjon og derved bedre fysisk og psykisk helse og som føge av det, bedre livskvalitet. Tanken er at tilbudet skal integreres i de eksisterende likemannsledede trenings-og erfaringsgruppene lokallaget driver.

3. Målgruppe:
Sterkt overvektige hjerte-og lungesyke, men

andre grupper som har behov for vektavlastning for å trene vil vi også kunne nyttiggjøre seg rehabiliteringstilbudet.

4. Beskrivelse av gjennomføring:
Ledende fysioterapeut i kommunen har sagt seg villig til å lære opp og veilede i bruken av apparatet som vil bli plassert i salen hvor LHL Skjervøy har treningsgruppene sine. Etter hvert vil også likemenn fra LHL Skjervøy få opplæring slik at de kan bistå de sterkt overvektige som vil være avhengig av et slikt apparat for å komme i gang med gå-trening. Det vil bli laget et eget treningsopplegg for denne gruppen. Deltakere som er i stand til det vil få tilbud om trening i terapibassenget. Det vil også bli arrangert kosthold-og livstilskurs i samarbeid med frisklivssentralen. I tilknytning til disse kursene, men også i etterkant av treningene, vil vi legge opp til samtale/ erfaringsutveksling ledet av lagets likemenn. Aktuelle deltakere vil få invitasjon til rehabilteringstilbudet gjennom fysioterapitjenesten ved Skjervøy helsesenter og fra legene på stedet. LHL Skjervøy vil også gå ut med informasjon om tilbudet og det vil bli laget en informasjonsfolder. Ved avslutning av prosjektperioden vil deltakerne bli bedt om å vurdere tilbudet. Treningsopplegget vil også bli evaluert av kommunens fysioterapitjeneste. LHL Skjervøy vil ta ansvar for videreføring av det likemannsledede treningstilbudet for de overvektige og

for vedlikehold og eventuelle reparasjoner av vektavlastningsapparatet.

5. Prosjektets betydning:
Prosjektet vil ha stor betydning for den overvektige delen av befolkningen i Skjervøy kommune som vil få et rehabiliteringstilbud med tilpasset trening, kostholds- og livsstilkurs. Gjennom deltakelse vil sterkt overvektige nå få mulighet til trening og sosialt samvær med andre hjerte- og lungesyke.

6. Framdriftsplan:
1. kvartal: Innkjøp av vektavlastningsapparat. Rekruttering av deltakere. 2. og 3. kvartal: Fortsatt rekruttering av deltakere. Opplæring av likemenn. Igangsetting og utprøving av trening for sterkt overvektige. Gjennomføring av kurs i regi av frisklivssentralen og samtale/erfaringsutveksling ledet av likemenn. 4. kvartal: Gjennomføring av trening. Evaluere tilbudet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Gå for bedre helse.pdf

Prosjektleder/forsker

Arnfinn Hugo Hanssen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Gå for bedre helse
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2014: kr 170 000
Startdato
01.02.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet