Gå for helsas skyld

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Fysisk aktivitet kan bidra til å forsinke aldringsprosessen

Fysisk aktivitet kan bidra til å forsinke aldringsprosessen. Fellesaktiviteter som turmarsj/tur-gåing vil bidra til økt trivsel for alle. Overordnet målsetting for prosjektet har vært å trekke godt voksne mennesker med i organiserte gå-aktiviteter med sikte på at dette skal skape lyst til mer aktivitet.

 

Med gjennomføringen av prosjektet har man altså ønsket både å fokusere på betydningen av fysisk aktivitet og på å sørge for at det finnes et nett av konkrete muligheter til å delta i organiserte tilrettelagte gå-aktiviteter.

 

Med et særidrettsforbund som ansvarlig for prosjektgjennomføringen, var det naturlig å satse på forbundets egne medlemslag som tilretteleggere på lokalplanet, 200 av forbundets ca. 600 medlemslag har i prosjektåret stått for aktiviteter hvor det har vært tilrettelagt for eldres deltakelse.

 

Historielag, velforeninger og sanitetsforeninger har vært med og skapt gå-aktivitet for og blant eldre, mens det ikke har vært ressurser til å få til samarbeid med pensjonistlag/eldrelag .

Gjennom å observer at eldres deltakelse i turmarsjer også i 2000 var stabil, og at eldre kvinner øker i antall på turmarsjenes deltakerlister, tør man håpe på at prosjektgjennomføringen i noen grad kan ha bidratt til deltakelsen.

Prosjektleder/forsker

Dag Gaassand

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Gå for helsas skyld
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2000: kr 70 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet