GAME – miniserie for foreldre om gaming

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hele 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9-18 år spiller spill, for eksempel på PC, Playstation, mobil og nettbrett. Gutter både spiller oftere og bruker mer tid på spilling, særlig fra 10-årsalderen, enn jenter. Dataspill er til stor glede for mennesker i alle generasjoner og kan gi en rekke positive effekter som bedret læring, koordinasjon og sosial trening. Samtidig har de som spiller mye generelt flere psykiske helseplager enn de som spiller moderat eller lite/ingenting, og har et mer problematisk forhold til skolen. Dataspilling er en kilde til konflikt i mange hjem.

Målsetting for prosjektet

Det overordnede, langsiktige målet for prosjektet er at færre barn og ungdom får problemer grunnet dataspilling. Tett knyttet til å nå dette målet vil økt kunnskap om gaming i hjemmet kunne forebygge konflikter mellom foreldre og deres barn, og dermed også faren for problemskapende dataspilling.

Målgruppe

Foreldre/foresatte med barn i alder 9 til 15 år som gamer/spiller dataspill.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi ønsker å utvikle en miniserie rettet primært mot foreldre og sekundært deres barn/ungdom. Miniserien vil bestå av 6 episoder hver på 5- 8 minutter. Episodene vil være av «reportasjefilmer», hvor en programleder for eksempel vil oppsøke gamere på et Spillhus, møte en spill-forsker på hans kontor eller prate med ungdom i skolegården.

Fremdriftsplan for prosjektet

2019 3 og 4 kvartal: Avtaleinngåelse samarbeidspartnere, nedsetting av fag- og referansegruppe Utarbeidelse av manus, innspill fra fagpersoner og brukere 2020 1- 2 kvartal: Filminnspilling, klipping, uttesting i referansegruppe 3- 4 kvartal: Lansering av miniserie 2021 1 kvartal: Evaluering, vurdering av videreføring/utvikling av ny miniserie Sluttrapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Det overordnede, langsiktige målet for prosjektet var at færre barn og ungdom får problemer grunnet dataspilling. Tett knyttet til å nå dette målet vil økt kunnskap om gaming i hjemmet kunne forebygge konflikter mellom foreldre og deres barn, og dermed også faren for problemskapende dataspilling. Målgruppe: Foreldre og lærere Bakgrunn: Gjennom Ipsos-undersøkelsene «Unge spillvaner» gjennomført av Blå Kors i både 2020 og 2021 vet vi at over halvparten av foreldre bekymrer seg for sine barn dataspilling, og vi vet også at nesten like mange foreldre heller ikke er så interessert i dataspill. Med denne dokumentarserien ønsket vi å gjøre foreldre litt mer nysgjerrig på gaminguniverset. Mange foreldre er bekymret for barnets spillvaner og strever med konflikter rundt dette. Vi tror at jo mer kunnskap foreldre kan få rundt tematikken jo lettere kan det bli å regulere spillingen på en god måte.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har ikke oppnådd, eller klart å måle effektmålene på en god måte. Vi ser at effektmålene var litt for lite gjennomtenkt da vi la dem fram. Vi har ikke klart å evaluere dette godt nok.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

350000

Prosjektgjennomføring/Metode

TV-serie

Resultater og resultatvurdering

Serien har nådd bredt ut til målgruppen, og vi ser at tematikken engasjerer

Oppsummering og videre planer

Få hindringer gjorde at vi kunne følge planen godt. I utgangspunktet hadde vi skissert opp en TV-serie med 6 episoder a 8 minutter, men vi endret dette til at serien landet i fire episoder a 15 minutter pr episode. Videre skal Blå Kors bistå med annonsering av serien på ulike kanaler ut 2021. Vi har med serien også laget mange små klipp som kan fungere som korte informasjonssnutter. Serien blir også promotert gjennom foredrag som holdes av Barnevakten ute i skolene i landet, og i opplæringskurs for lærere i forebyggingsprogrammer som Blå Kors jobber med i samråd med KoRus.

Prosjektleder

Hanne Backe-Hansen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
GAME – miniserie for foreldre om gaming
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2019: kr 325 000, 2020: kr 635 000
Startdato
02.09.2019
Sluttdato
02.04.2021
Status
Avsluttet