Gammel og god

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Fall er den største årsaken til ulykker blant eldre. Om lag en av tre over 65 år og en av to over 80 år faller hvert år. Mange av disse fallene medfører store skader og varig funksjonstap. Eldre er den gruppen som er mest innaktive, men som har mest nytte av å holde seg i aktivitet. Fysisk aktivitet er viktigere jo eldre man blir. Forskning viser at sterkere muskulatur fører til bedre gange, stødigere balanse og redusert behov for hjelpemidler. Det er aldri for sent å begynne å trene.

Prosjektets målsetning:
Ved hjelp av regelmessig trening, veiledning, motivasjon og undervisning skal hjemmeboende eldre få hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet inne og ute. Målet er å etablere gode vaner hos spesielt de som er inaktive fra før og som er i risikosonen for fallulykker. Vi vil skape et trygt og sosialt miljø der alle kan føle seg velkommen. Treningen skal være forskningsbasert, målrettet og lystbetont. Sterke bein og god balanse skal bidra til økt funksjonsnivå hos den enkelte og redusere risiko for fallulykker. Det langsiktige målet er å synliggjøre for kommunens innbyggere og politikere at det lønner seg å satse på forebyggende og forskningsbasert trening for eldre.

Prosjektets målgruppe:
Alle hjemmeboende over 66 år i Eigersund kommune skal inviteres til å delta. Vi vil sette spesielt fokus på å få med de som ikke er i fysisk aktivitet fra før. Vi vil også fange opp de som allerede har hatt et fall eller har en eller annen form for funksjonsnedsettelse som gjør at de er i risikosonen for nye fall. Treningsgrupper skal deles inn etter funksjonsnivå slik at alle kan delta – alt fra den sprekeste til den svakeste.

Beskrivelse av gjennomføring:
Deltakerne vil få invitasjon i posten med tilbud om påmelding. Det vil også bli annonsert i lokalavisen. Alt helsepersonell vil bli godt informert slik at de kan henvise aktuelle kandidater. Etter hvert som fysioterapeut mottar påmeldinger, vil deltakerne deles inn i treningsgrupper ut fra funksjonsnivå. Deltakerne melder seg på for et halvt år om gangen. De skal da møte til trening to ganger i uken. En av treningene foregår inne i sal – en økt foregår ute. Inne tar vi i bruk enkelt utstyr for å utfordre styrke, balanse og kondisjon. Ute tar vi i bruk pulsklokker og vandrestaver. Alle skal føle at de tar i og blir godt slitne under trygg veiledning. Vi inviterer helsesøster, ergoterapeut, sykepleier, treningspedagog og coach for å ha undervisning i etterkant av noen av treningsøktene. Det vil også bli tid til kaffe og hyggelig prat. Kommunen har stilt flotte og sentrale lokaler til disposisjon.

Prosjektets betydning:
Treningen vil ha stor betydning for funksjon hos den enkelte deltakeren. Målet er at de skal bli sterkere og tryggere og unngå fall. Bonuseffekten utenom er også stor. Regelmessig fysisk aktivitet med en slik intensitet er i tillegg med på å forebygge en rekke livsstilssykdommer. Fysisk aktivitet er god forebygging for flere psykiske lidelser. Dette er nettverksbyggende og sosialt og kan bidra med masse trivsel og livskvalitet.

Samfunnsøkonomisk er det også en stor gevinst å satse på slike trenings- og kunnskapsprosjekter. Et lårhalsbrudd koster samfunnet 300 000 kr i behandling og rehabilitering. Dessuten legger årlige lårhalsbrudd

beslag på 1350 sykehjemsplasser. Ved reduksjon av antall fall og antall skader, kan samfunnet spare store kostnader.

Framdriftsplan:
Våren/høsten 2011:
– Søke tilskuddsmidler
– Etablere nettverk av samarbeidspartnere
– Samle informasjon og erfaringer fra tidligereliknende prosjekter

Etter tildeling/første prosjektår:
– Delta på kurs og faglige oppdateringer innen trening for eldre
– Distribuere informasjonsmateriell, invitasjon og påmelding
– Skaffe instruktører og sørge for kvalitetssikring av disse
– Planlegge undervisningsopplegg
– Starte opp treningsgrupper fortløpende
– Drive oppsøkende virksomhet og tett samarbeid med andre fysioterapeuter og helseinstanser for å nå målgruppen.
– Oppdatere kunnskap innen forebygging

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Gammel og god, sluttrapport oktober 2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragna Sigmo Skipstad

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Gammel og god
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Fysioklinikken
Beløp Bevilget
2012: kr 458 000, 2013: kr 410 000, 2014: kr 420 000
Startdato
02.01.2012
Sluttdato
30.12.2015
Status
Avsluttet