Gatelagsjentene – en trygg vei for kvinner ut av rus og isolasjon

Søknadssammendrag

Gatelagsjentene retter seg som søknaden beskriver mot noen av de mest sårbare i denne fra før sårbare gruppen, nemlig kvinnene i rusmiljøene. Vi jobber mot en firedelt satsing, beskrevet i søknaden som:

  • Utvide antall kvinnelige ledere og trenere rundt gatelagene.
  • Etablere egne innfasingsdager kun for jentene.
  • Drive utadrettet og oppsøkende rekruttering mot kvinner med rusutfordringer.
  • Tilby relevant arbeidspraksis.

Vi er godt i gang med etableringen av flere piloter. Notoddens og Askers gatelag jobber med piloten for innfasingsdager, her er planene godt igang. I Bergen skal vi styrke satsingen rundt SK Brann Kvinner og har et møte med dem der 22. feb. I Trondheim jobber vi med ansettelse av en prosjektkoordinator både mot de to lagene der (Rosenborg og Ranheim) og i tillegg en rolle som mentor for andre kvinnelige ledere rundt gatelagene i hele landet.

Flere av lagene jobber med flyere og møter for rekruttering. Og vi er i god dialog med spesielt to samarbeidspartnere som kan tilby relevant arbeidspraksis, landets største garnprodusent + Norsk Tipping.

Sånn sett kan vi glede med å si at Gatelagsjentene allerede er igang med oppbygging av struktur og piloter – og konkrete møter både med aktører og relevante partnere. Det er en glede å si at «ryktene» om prosjektet allerede har nådd flere steder og eksempelvis Rosenborgs nystartede gatelag i det siste har hatt når 50 prosent jenter på trening. Når midlene fra Dam kommer, kan vi gå igang med etablering av møteplasser og koordinator på plass. I løpet av mars håper vi piloter for alle fire satsningspunktene over er igang.

Prosjektleder/forsker

Arne Knoph

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Gatelagsjentene – en trygg vei for kvinner ut av rus og isolasjon
Organisasjon
Rusmisbrukernes Intresseorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 1.000.000
Startdato
07.02.2022