Gatenært – Ernærings- og kostholdskurs utviklet på deltakernes premisser

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Mennesker med rusproblemer er spesielt utsatte for å utvikle usunne kostholdsvaner (over-, under- og feilernæring), pga. manglende kunnskap om kosthold og tilberedning av mat, med påfølgende helseproblemer. Dette bekreftes i en rapport fra KORUS Oslo, og samsvarer med det vi erfarer i Blå Kors gatenært Kristiansand. Målet med prosjektet er å utvikle et lavterskel-kurskonsept om kosthold og ernæring for mennesker med en rusavhengighet, som kan gi bedret ernæringsstatus, samt styrket psykisk og fysisk helse. Målgruppa for kurskonseptet som utvikles er mennesker som har en rusavhengighet, og aktuelle aktører på feltet. For å utvikle et brukervennlig kurs av kvalitet, vil det utvikles og evalueres iterativt med fagpersoner på ernæring, deltagere, samt Tidgivere (frivillige). Det vil utvikles tre kursmoduler: Modul 1) Introduksjon i tema ernæring og kosthold. Dette inkluderer et kurs av fem økter ukentlig, som gjennomføres tre ganger og justeres underveis på bakgrunn av deltakernes tilbakemeldinger. Kurset gjennomføres i grupper med individuell tilpasning. Modul 2) Videre kompetanseutvikling, med kunnskap og ferdighetstrening på Blå Kors gatenærts lokaler. Deltakerne får i seks måneder ukentlig tilbud om matlagingsaktivitet som kan gjøres i fellesskap eller individuelt. Modul 3) Tilrettelegging og trening i eget hjem med fokus på hverdagskompetanse innen ernæring og kosthold. Deltakerne får tilbud om trening i eget hjem opp til fem ganger i en periode på tre måneder. Materiale tilknyttet modulene utvikles sammen med deltakerne på deres premisser for å sikre opprettholdelse av kunnskap. Kurskonseptets tre moduler vil gjøres tilgjengelig på en digital plattform, med introduksjon og veiledning. Kursmodulene vil kunne gi deltakerne økt hverdagskompetanse og mulighet for bedret ernæringsstatus, noe som kan forebygge sykdom og overdoser. Ferdighetstreningen vil kunne gi økt opplevelse av mestring, mening og livskvalitet. Deltakelse bidrar også til økt sosial kompetanse og utvidet nettverk. En positiv virkning vil også kunne være redusert rusbruk og dempet uro ved at deltakerne får rutiner og økt mening i hverdagen. Deltakernes pårørende og nettverk vil også kunne ha en positiv opplevelse av tiltaket. Kurset stimulerer til frivillig innsats, og det å delta i utvikling av et slikt kurs kan gi både frivillige og brukere en opplevelse av å bidra med noe meningsfylt. Et slikt kurs er et mangelfullt tilbud, og vil ha stor verdi for mennesker med rusutfordringer. Instanser i rusfeltet vil få verktøy for å jobbe konkret med kosthold og ernæring med sine brukere.

Prosjektleder

Vidar Solsvik

Detaljer
Program
Utvikling 2023
Prosjektnavn
Gatenært – Ernærings- og kostholdskurs utviklet på deltakernes premisser
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 295 000, 2024: kr 595 000, 2025: kr 310 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring