Gatesosionom

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

20

Fremdriftsplan

Kirkens Bymisjon er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, vi har definert noen delmål som vi ser som aktiviteter opp mot hovedmålet. Desember Engasjere prosjektleder og sikre en helhetlig konseptbeskrivelse for Gatesosionom Lage rutiner og prosedyrer for inntak, oppfølging og avslutning. Rigge lokaler for drift av tiltaket Sikre medieoppslag om prosjektet i lokale og nasjonale medier Januar- juni – Etablere lavterskeltilbudet Gatesosionomen som benytter seg av studenter, frivillige og ansatte i drift. – Bistå deltakerne i dialogen og møter med det offentlige ved å være tilgjengelige (lavterskel/drop-inn) -Koordinere deltakerne i en jungel av tjenester, ved å ha kunnskap om muligheter og være en støtte underveis i prosessen. -Skape bevegelse og endring – ved å engasjere oss i den enkelte på individnivå, men og på systemnivå ved å sende inn høringsinnspill på kommunale og nasjonale planer på det sosial og arbeidsinkluderingsfeltet. -Være en aktiv stemme i samfunnsdebatten, og drive påvirkningsarbeid på arenaer som påvirker helse, omsorg og arbeidsinkludering på lokalt og nasjonalt nivå. -Videreutvikle samarbeidet og kunnskapsutvekslingen med Høgskolen i Østfold ved å dokumentere vårt arbeid, og kartlegge våre erfaringer. Juni Sluttrapport til Dam for Forprosjekt Gatesosionom.

Prosjektleder/forsker

Camilla Aas

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Gatesosionom
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2022: kr 100 000, 2023: kr 195 000
Startdato
01.12.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet