Genes and environments asthma

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Forekomsten av astma og allergi har vist seg å øke

Bakgrunn: Forekomsten av astma og allergi har vist seg å øke. Årsaken til dette er ukjent. Resultater fra flere spørreskjemaundersøkelser av tvillinger har vist hvordan arv og miljø kan bidra til utviklingen av disse sykdommene. I genetiske studier er det imidlertid viktig å definere presist den fenotypen som skal studeres. Når det gjelder astma, er dette vanskelig blant annet på grunn av de ulike kliniske ytringsformene som sykdommen har. På grunn av disse metodeproblemene har tvillingstudier av astma og allergi i senere tid rettet seg mer mot målbare biologiske markører for sykdommen. Eksempler er bronkial reaktivitet, totalt immunoglobulin E (IgE), spesifikt IgE samt hudtestreaktivitet og lungefunksjon.

 

Målsetting: Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan arv og miljø bidrar i variasjonen i tendens til å utvikle ulike fenotyper av astma og allergi.

 

Metode: Første fase var en spørreskjemaundersøkelse blant 12700 norske tvillinger født i perioden 1967-79. Et tilfeldig utvalg tvillingpar ble invitert til å delta i en omfattende klinisk studie hvor vi målte ulike ytringsformer og biologiske markører på astma, høysnue og eksem.

 

Resultater: Av foreløpige resultater kan nevnes: Analyse av spørreskjemadata viste at variasjonen i tendens til å rapportere symptomer på astma (for eksempel anfall av tung pust), høysnue (rennende nese) og eksem (kløe) i stor grad kan tilskrives miljøfaktorer, mens rapportering av det å ha sykdommene i stor grad tilskrives gener. I tillegg viste spørreskjemaresultatene at risikoen for å utvikle høysnue primært er genetisk betinget, mens variasjonen i tendens til å få astma og høysnue eller eksem i like stor grad ble forklart av gener. Når det gjelder bronkial reaktivitet målt ved metakolin og inflammasjon i luftveien målt ved NO, viste resultatene at variasjonen i tendens til å utvikle bronkial reaktivitet i større grad var forklart av miljø, mens responsen på NO hadde en sterk genetisk komponent.

 

Betydning og videre planer: Denne undersøkelsen vil gi oss en økt forståelse av hvordan arv og miljø bidrar til utviklingen av ulike fenotyper av astma og allergi. Denne kunnskapen kan danne grunnlaget for forebyggende tiltak. Det vil fortløpende bli publisert internasjonale artikler fra denne undersøkelsen. Samtidig er det viktig å få formidlet resultatene i en populærvitenskapelig form.

 

Publikasjoner:

Nystad W, Røysamb E, Magnus P, Tambs K & Harris JR (2005) “A comparison of genetic and environmental influences on asthma, hay fever and eczema versus symptoms of the same diseases.” International Journal of Epidemiology, nr. 10, s. 1093, 1-8.

 

Lund MB, Kongerud J, Nystad W, Boe J, Harris JR “Genetic and environmental effects on exhaled nitric oxide and airway responsiveness in a population-based sample of twins.” European Respiratory Journal, under trykking 2006.

 

Prosjektleder/forsker

Wenche Nystad

Hovedveileder

Jennifer Harris

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Genes and environments asthma
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
1998: kr 324 000, 1999: kr 305 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet