Gi en dag med en god opplevelse i hverdagen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for vårt prosjekt «Gi en dag med en god opplevelse i hverdagen», er at mange eldre, og spesielt enslige, ikke har kommet seg ut på så mange opplevelser eller fått så mye sosial kontakt under koronapandemien som normalt på grunn av at mange tilbud har vært nedstengt og av diverse smitteverntiltak.

Prosjektets mål er å få ut eldre mennesker til en positiv og god opplevelse sammen med andre mennesker. Vi ønsker også at våre tiltak vil stimulere og motivere til å delta på lignende arrangement etter at prosjektet er avsluttet.

Målgruppen er eldre (65 år ++) og vi ønsker å invitere ut personer som vi vet trenger å få et tilbud om å komme ut for å få seg en god opplevelse sammen med andre. Vi har medlemmer i alle kommunene i Gudbrandsdalen, og vil benytte dette nettverket til å invitere ut personer som både ønsker å komme ut, og som trenger å få et tilbud om å komme ut, for å få en god opplevelse både kulturelt og sosialt. Disse møteplassene vil bli fordelt på forskjellige steder i Gudbrandsdalen.

Det er lagt opp til å gjennomføre tiltak i 3 tidsperioder i 2021. Den første perioden blir i perioden 1. mars-31. mai, den andre fra 1.juni- 31. august, og den tredje fra 1.september- 31. desember. Hver tidsperiode vil bli evaluert.

Vi forventer at ca. 300 personer vil benytte seg av våre tilbud i prosjekt «Gi en dag med en god opplevelse i hverdagen» i 2021.

Prosjektleder/forsker

Leif Bredli

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Gi en dag med en god opplevelse i hverdagen
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 180.000
Startdato
11.11.2020