Gisløystranda for alle

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Gisløystranda er en av de flotteste sandstrendene i Vesterålen. Stranda ligger nært fylkesveien    og kunne med små midler gjøres tilgjengelig for alle.

 

Målsettinga var å gjøre Gisløystranda tilgjengelig for alle ved at det ble oppført et servicehus med toalett og omkledningsmuligheter, lage gangveier og solplatter tilpasset rullestolbrukere, planere og asfaltere parkeringsplassen med tanke på tilgjengelighet for rullestolbrukere.    Målet var å kunne forbedre livskvaliteten for funksjonshemmede ved at de kunne ta del i naturopplevelser i strandsonen. Den primære målgruppen var rullestolbrukere og bevegelseshemmede i alle aldre. Tiltaket vil komme hele befolkningen til gode.

 

Prosjektet ble innvilget kr 250.000 av Helse og Rehabilitering til gjennomføring av prosjektet som hadde en brutto budsjettramme på kr 350.000. LTN avdeling Vesterålen har i 2007 og 2008 fullført prosjektet. Prosjektet har blitt utvidet underveis og gjennomført med en langt høyere kvalitet enn opprinnelig forutsatt. Servicebygget er på 60 kvm og inneholder et stort oppholdsrom med panoramautsikt over stranda i tillegg til toalett/omkledning for bevegelseshemmede. Det er bygget solplatter for rullestolbrukere, parkeringsplass for 22 biler er blitt opprustet og asfaltert . Det samme er tilfellet for veien ned til stranda. Den totale verdiskapningen i prosjektet er passert kr 900.000 etter endt prosjektperiode. Det arbeides fortsatt med forbedring av infrastrukturen i området.

 

Prosjektet har hatt store synergieffekter. LTN vil drifte prosjektet videre etter endt prosjektperiode med fokus på økt aktivitet.


 

Prosjektleder/forsker

Hildegunn Arntzen

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Gisløystranda for alle
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2007: kr 250 000
Startdato
15.05.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet