Glede og kultur for eldre i Klæbu

Søknadssammendrag

Klæbu pensjonistforening tilbyr opplevelsesturer under trygge omstendigheter og sikre smitteverntiltak:

  • Teaterbesøk i Klæbu og i Trondheim.
  • Rundtur i Trondheim kommune og i Klæbu bydel, med mat og kultur på ulike vakre plasser.
  • En dag på Teigen bygdemuseum, med historie, mat og dans.
  • Byvandring med guide og kafébesøk.

I denne koronatida trengs det glede og oppmuntring, samt møter i trygge omgivelser og forståelse. Målet er glade medborgere omkring felles opplevelser og å skape tilhørighet.

Et viktig bidrag i prosjektet er deltakernes egne kunnskaper og erfaringer fra/om turene og plassene vi besøker, samt deres levde liv.

Målgruppen er alle eldre som kan tenke seg en slik tur eller opplevelse. Klæbu pensjonistforening vil samarbeid med andre lag og organisasjoner i Klæbu der dette er naturlig.

Den 15. mars 2021 starter vi opp med å planlegge detaljer, logistikk og aktivitetshjulet i prosjektet.

I april 2021 forbereder vi invitasjoner og markedsføring av de ulike aktivitetene.

I mai 2021 etablerer vi ansvarlige turgrupper rundt de ulike aktivitetene. Invitasjoner deles ut, kontakter og relasjoner opprettes.

Gjennomføringen av aktiviteter skjer fra juni 2021 til juni 2022.

Ferdig rapport 29. juni 2022.

Resultatet for deltakerne håper vi blir gode opplevelser i øyeblikket, minner, refleksjon og inspirasjon til samtale i hverdagen.
Erfaringene fra prosjektet skal brukes ved framtidige arrangement. For eksempel utvikle ny aktivitet og /eller forsterke vellykkede elementer fra turene.

Prosjektet skal videreføres de neste åra, gjennom et aktivitetshjul, som publiseres digitakt og kommuniseres fysisk.

Prosjektleder/forsker

Møyfrid Hallset

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Glede og kultur for eldre i Klæbu
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 97.000
Startdato
19.02.2021