Glem det!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN
Mange hørselshemmede elever oppgir at selv om de har informert medelever og lærere om sitt hørselstap, blir de ofte ikke tatt hensyn til likevel. Det oppleves ofte nedverdigende når medelever svarer ?Glem det!? fordi man spør opp igjen flere ganger og ikke forstår det som blir sagt.

At kommunikasjonene flyter lett og uanstrengt er derfor svært viktig i en alder der identitet og selvfølelse er under omarbeiding. En film har sterk gjennomslagskraft og vil være en god støtte i informasjonsarbeidet for elever og lærere med hørselshemmede i klassen. I tillegg kan den åpne for samtale og diskusjon rundt de ulike temaene som presenteres i filmen.

2. MÅLSETTING
– Produsere film som distribueres til videregående skoler som har hørselshemmede elever.
– Filmen legges ut på Briskebys og HLF?s hjemmesider.
– Heve kompetansen og forståelsen til lærere som har hørselshemmede elever i klassen.
– Tydeliggjøre hvordan en kommunikasjonssituasjon kan oppleves av en hørselshemmet elev.
– Hindre frafall blant hørselshemmede elever i videregående opplæring.
– Skape forståelse for god kommunikasjon med hørselshemmede for medelever og nettverket for øvrig, slik at den hørselshemmede eleven integreres på best mulig måte.

3. MÅLGRUPPE
– Hørselshemmede elever i videregående opplæring.
– Lærere og medelever til hørselshemmede elever i videregående opplæring og deres øvrige nettverk.

4.GJENNOMFØRING
Lage film om tunghørte elever i videregående trinn. Vi følger en elev gjennom skoledagen og synliggjør gjennom dette hvilke utfordringer elevgruppen står overfor og hvordan dette takles av alle parter. Filmen

annonseres gjennom tidsskrifter og på nett, og distribueres både der og gjennom kurs.

5. BETYDNING
Ved å nå ut til målgruppene med informasjon, vil vi bidra til økt sosial deltakelse blant hørselshemmede elever. Dessuten sikres økt kompetanse både hos lærere og elever, noe som vil bidra til å redusere faren for frafall blant elever med hørselshemning.

6. FRAMDRIFT
Januar til juni: Produksjon av filmen.
August – desember: revisjoner, lansering, markedsføring og distribuering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0152.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Prosjektet er gjennomført på HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as. De aller fleste tunghørte elever ønsker å gå på sine bostedskoler. Som følge av dette oppstår det et informasjonsbehov som forklarer både lærere og medelever om hvordan det kan oppleves å være tunghørt i en klasse med normalthørende.
Målsetting: Målsettingen for prosjektet var å lage en film som på en lettfattelig og interessant måte viser hverdagen til to integrerte, tunghørte elever i videregående skole. Med filmen ønsker vi å lette det informasjonsarbeidet som må til for å bedre kommunikasjonen på alle arenaer.
Gjennomføring: Filmen følger to tunghørte elever med ulikt hørselstap gjennom deres skolehverdag, og setter fokus på vanskelige situasjoner og hvordan en kan løse dem. Filmen er et virkemiddel i målet om å bedre opplæringssituasjonen og derved øke trivsel og samhørighet med medelevene, samt forebygge og hindre frafall og drop-out fra videregående skole. Filmen er først og fremst rettet mot lærere og medelever i videregående skole, men de tunghørte selv, deres venner og familie vil også ha glede og nytte av den.
Resultater og resultatvurdering: Filmen ble ferdig i september 2012 og den ble svært godt mottatt. Både voksne og unge sier de kjenner seg godt igjen i historiene og eksemplene. Lærere på samarbeidsskolene som har hørselshemmede elever i sin ellers normalthørende klasse ønsker å benytte filmen i klasserommet og på læreværelsene, for å minne om betydningen av å ta hensyn til tunghørte elever.
Prosjektet ble for øvrig gjennomført i henhold til prosjektsøknaden.
Oppsummering, konklusjon og videre planer: Mange tunghørte unge og voksne sier at de for første gang har fått visualisert skoletiden, og at de endelig er tatt på alvor. Lærere og normalthørende elever meddeler at de har fått en ny forståelse av hørselshemmedes hverdag i klasserommet på videregående skole.
Filmen er annonsert på nettsidene til Statped, HLF og HLF Briskeby, og vi har også fått omtale i HLF’s tidsskrift Din Hørsel. Vi ønsker i første omgang å vise filmen samtidig med at en audiopedagog introduserer og forklarer innholdet slik at filmen blir et godt pedagogisk hjelpemiddel. Filmen er foreløpig laget til videreformidling i DVD form. Det planlegges å legge ut filmen på You Tube ved nyttår.

Prosjektleder/forsker

Aslaug Lunde

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Glem det!
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Briskeby skole og kompetansesenter
Beløp Bevilget
2011: kr 565 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
30.06.2012
Status
Avsluttet