GMA-metoden for premature barn

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Sammendrag: GMA-metoden er en diagnostisk metode som går ut på å vurdere barns spontanmotorikk fra fødsel og fram til det viljestyrte bevegelsesmønsteret overtar ved ca 3 ½-4 mnd. korrigert alder. Det var i utgangspunktet 33 barn født i år 2003 og 2004, alle med fødselsvekt under 1500 gram, som ble inkludert i prosjektet. Foreldrene ble informert om prosjektet, og samtlige foreldre ga samtykke til deltagelse.

 

Ett barn døde i krybbedød, et annet viste seg å være så svakt at det ikke var mulig å gjennomføre de testene som skulle taes i forhold til prosjektprotokollen. To av de inkluderte barna hadde en synsnedsettelse, begge ble testet i forhold til protokollen, for den ene ble testen gjennomført ved pedagog fra Huseby kompetansesenter.

 

GMA-metoden benytter seg av filming av det premature barn ved gitte aldre, vi har filmet ved Gestasjonsalder 37, 42, 51 og 54. Deretter er filmene vurdert og scoret av fysioterapeuter etter gitte kriterier, det blir sett på kompleksiteten, variasjonen og flyten i bevegelsene. Opptakene ble redigert og brent på en DVD og sendt til prof. Mijna Hadders – Algra ved Universitetet i Groningen, Nederland for scoring.

 

Vi har opplevd at samsvaret mellom prof. Hadders Algras scorer og våre scorer har vært godt. I tillegg til fysioterapivurderinger i forhold til GMA og motorikk generelt, har andre yrkesgrupper som pedagog, psykolog og lege gjennomført sine tester til de tidspunkter som var satt opp i protokollen. Det som vi ser som viktig når vi ser de tendenser vi gjør, er at når prosjektbarna nærmer seg skolealder må vi se alle barna igjen for å få bekreftet eller avkreftet validiteten av GMA-metoden og scoring av kvaliteten på spontanmotorikken. Vi ønsker derfor å lage et nytt prosjekt med de samme barna ved fem års alder.

Prosjektleder/forsker

Hege Helle Torgersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
GMA-metoden for premature barn
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Habiliteringstjenesten i Vestfold
Beløp Bevilget
2003: kr 268 000, 2004: kr 230 000, 2005: kr 230 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet