GnRH-Antagonist terapi i RA

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Selv om det har vært en del forskning på betydning av kjønnshormoner ved leddgikt, har ingen foreløpig undersøkt rollen av de styrende hormonene som produseres i hjernen, gonadotropiner og gonadotropinfrigjørende hormon.

Målsetting

Prosjektets målsetting var å undersøke effekt og sikkerhet av en medisin som hemmet gonadotropinfrigjørende hormon hos leddgiktpasienter.

Design, metode, materiale

Dette var en placebo kontrollert randomisert legemiddelundersøkelse med 99 pasienter. Halvparten fikk gonadotropinfrigjørende hormon hemmer, og halvparten fikk jukse medisin. Det ble blant annet analysert blodprøver og pasientene måtte svare på spørreskjema.

Gjennomføring

For å hjelpe med rekruttering av pasienter, måtte vi ha bredere inklusjons kriterier. Disse ble endret tidlig i studien etter godkjenning fra REK og SLV. Pasientene fikk behandlingen over 5 dager, og ble oppfulgt i 2 uker. Dette var første gang pasienter med leddgikt fikk hormon hemmende medisin, slik at studien var kortvarig i første omgang.

Resultater

Sykdomsaktivitet ble redusert med 0.82 poeng i gruppen som fikk medisin, i forhold til 0.57 i placebo gruppen (de som fikk juksemedisin). Forskjellen var ikke signifikant, antageligvis på grunn av størrelsen og lengden av studien. En viktig cytokin, TNF, ble signifikant redusert hos gruppen som fikk medisin i forhold til placebo gruppen., Flere pasienter som fikk medisin oppnådde minst 20% bedring, og 13 % kom i remisjon.

Samarbeidspartnere

Øystein Førre, Professor OUS Ivana Hollan, Gjest Professor Havard University/Forsker, Lillehammer Sykehuset Hans Chr. Gulseth, Avdelingsoverlege, Betanien Hospital Morten Fagerland, Biostatistikker OUS Peter Torjesen: Bioingeniør OUS

Videre planer

Flere studier må gjennomføres for å vurdere lang tids effekt og sikkerhet. Et legemiddelfirma, Astellas, har kjøpt rettigheter for å utprøve et lignende preparat i studier for leddgikt pasienter.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

NKS har støttet studien, var til stedet under disputas, og publisert flere media omtaler i forbindelse med forskningen.

Publikasjonsliste

 

Doktorgradsavhandling:
Kåss A (2015) Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonism – A Potential Pathway for Anti-Inflammatory Treatment in Rheumatoid Arthritis. Results from a case-control study and a randomized controlled trial. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Kåss A, Lea TE, Torjesen PA, Gulseth HC & Førre ØT (2010) "The association of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone with cytokines and markers of disease activity in rheumatoid arthritis: a case–control study." Scand J Rheumatol, årg. 39, nr. 2, s. 109–117.
DOI: 10.3109/03009740903270607

Kåss A, Førre ØT, Fagerland MW, Gulseth HC, Torjesen PA & Hollan I (2015) "Short term treatment with a gonadotropin-releasing hormone antagonist, cetrorelix, in rheumatoid arthritis (AGRA): a randomized, double blind, placebo-controlled study." Scand J Rheumatol, årg. 43, nr. 1, s. 22-27.

Kåss A, Hollan I, Fagerland MW, Gulseth HC, Torjesen PA & Førre ØT (2015) "Rapid anti-inflammatory effects of gonadotropin-releasing hormone antagonism in rheumatoid arthritis patients with high gonadotropin levels in the AGRA trial." PLoS One, årg. 10, nr. 10 e0139439. doi:10.1371/journal.pone.0139439
 

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kåss_omslag.pdf
Rapid antiinflammatory effects, GnRH antagonist Rheumatoid Arthritis.pdf
Kåss AGRA studie2.pdf

Sluttrapportsammendrag

 

Doktorgradsavhandling:
Kåss A (2015) Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonism – A Potential Pathway for Anti-Inflammatory Treatment in Rheumatoid Arthritis. Results from a case-control study and a randomized controlled trial. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Kåss A, Lea TE, Torjesen PA, Gulseth HC & Førre ØT (2010) "The association of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone with cytokines and markers of disease activity in rheumatoid arthritis: a case–control study." Scand J Rheumatol, årg. 39, nr. 2, s. 109–117.
DOI: 10.3109/03009740903270607

Kåss A, Førre ØT, Fagerland MW, Gulseth HC, Torjesen PA & Hollan I (2015) "Short term treatment with a gonadotropin-releasing hormone antagonist, cetrorelix, in rheumatoid arthritis (AGRA): a randomized, double blind, placebo-controlled study." Scand J Rheumatol, årg. 43, nr. 1, s. 22-27.

Kåss A, Hollan I, Fagerland MW, Gulseth HC, Torjesen PA & Førre ØT (2015) "Rapid anti-inflammatory effects of gonadotropin-releasing hormone antagonism in rheumatoid arthritis patients with high gonadotropin levels in the AGRA trial." PLoS One, årg. 10, nr. 10 e0139439. doi:10.1371/journal.pone.0139439
 

Prosjektleder/forsker

Anita Kåss

Hovedveileder

Øystein Førre

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
GnRH-Antagonist terapi i RA
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
UiO, Med. fak., Fak.div. Rikshospitalet, Immunologisk inst.
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet