Gode trenere og ledsagere -mer aktivitet

Søknadssammendrag

Bakgrunn;
En av de største utfordringene i integreringsprosessen er å få forankret gode aktivitetstilbud for funksjonshemmede i klubb. Idretten er frivillig, og den drives stort sett av foreldre som har mer enn nok med det de allerede har. Å skulle tilrettelegge og ta i mot en utøver med en funksjonshemming i tillegg virker til å være både “skremmende og farlig”. Denne redselen bunner som oftest i mangel på kunnskap eller uvitenhet, og i fare for å gjøre noe feil så gjør vi ingenting.
Derfor vil vi i Skiforbundet nå jobbe aktivt med disse problemstillingene og gjøre en bedre jobb med kompetanseheving/utdanning og gjennom slike tiltak skape rekrutteringsarena for både trenere og ledsagere eller treningskontakter.
Det er en kjensgjerning at ytterst få tar ekstra kurs eller utdanning i spesialfelter som trening for funksjonshemmede på sin fritid om det ikke er en særdeles interesse for dette.
Vi mener derfor at det er viktig å få dette inn på en naturlig måte i den obligatoriske trenerutdanningen, slik at alle som tar trenerutdanning i Skiforbundets regi har et minimum av grunnleggende kunnskaper om skiaktivitet for funksjonshemmede. Det vil være mye enklere å kunne tilrettelegge for utøvere med en funksjonshemming når man har vært innom dette i en utdanningssituasjon og har noe kompetanse på området. Dette mener vi vil være med på å senke terskelen for å åpne opp for funksjonshemmede i kubben

Overordnet mål
– Rekruttere nye ledsagere/treningskontakter og trenere for funksjonshemmede i skiidretten
– Alle framtidige trenere utdannet i NSF`s regi skal ha et minimum av kunnskap om trening og tilrettelegging for funksjonshemmede.
– Revidert trenermateriale i skiforbundet skal ha tilrettelegging/trening av funksjonshemmede inn som en naturlig del
– Utvikle ulike emnekurs

Målgruppe;
– Ungdom og voksne som vil bli trenere, instruktører, ledsagere eller treningskontakter
– Kurslærere i Norges Skiforbund
– Skoleverket

Hvordan skal prosjektet gjennomføres;
– Ansette prosjektleder som har dette fokus i arbeidsgruppa som jobber med revidering av trenerutdanningen i skiforbundet.
– Arbeide gjennom NIF/NSFs regionale ledd på å innføre kurset “skiaktivitet for funksjonshemmede i teori og praksis” i utvalgte vgs. i alle kretser
– Kjøre kurset mot nettverkssamling for kretskontakter
– Bistå nye kursholdere for å hjelpe til å finne de rette rammene rundt og gjennomføring av kurset.
– Utvikle kursmoduler som kan settes sammen etter behov for kurs mot ulike grupper
– Lage videoer som viser ulike tema inne skiaktivitet for funksjonshemmede, alt fra å presentere ulike aktiviteter for ulike målgrupper til innføring og nybegynneropplæring i langrennspigging og sit-ski.

Betydning
Holdningsskapende arbeid mot trenergruppa, se nye dimensjoner og utfordringer i trenergjerningen.
Skape en mer positiv og aktiv holdning til arbeidet med å tilrettelegge aktivitet for funksjonshemmede.
Flere trenere og ledsagere med kompetanse og positiv holdning vil skape bedre aktivitetsmuligheter for funksjonshemmede.

Framdriftsplan
1 år
– Videreutvikle kurset “Skiaktivitet for funksjonshemmede i teori og praksis”
– Gjennomføre kurset for kretskontaktene.
– Starte arbeidet med å utvikle emnekurs


Planlegging av kurs mot vgs. i 4-5 kretser – gjennomføres vinteren 12/13, dette krever samarbeid med skoleverket.
– Aktivt medvirking i revideringsarbeidet med trenerutdanningen i NSF

2 år
– Fortsette arbeidet med revidering av trenerutdanningen, utvikle emnekurs
– Kompetanseheving av eksisterende kurslærere på T1 og T2

planlegge nye kurs mot vgs. i 5-6 nye kretser og bidra til at eksisterende kurs opprettholdes. Nye kurs kjøres vinteren 13/14
– Starte arbeidet med å lage videoer over ulike tema med aktivitet for funksjonshemmede

3 år
– Planlegge kurs mot vgs. i de siste kretsene gjennomføres vinteren 14/15
– Kompetanseheving av kurslærer fortsetter
– Sluttføre arbeidet med å utarbeide videoer.
– Legge strategier for å opprettholde etablerte/oppstarta kurs i skoleverket

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – gode trenere og ledsagere gir økt aktivitet.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Ragnhild Kroken

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Gode trenere og ledsagere -mer aktivitet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 345 000, 2013: kr 394 000, 2014: kr 424 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet