Godt inneklima etter vannskade

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Nordmenn betaler omtrent 11 milliarder i årlig forsikringspremie for hus, hjem og hytte , og det utbetales årlig 3-4 milliarder for ca 60.000 vannskader, NAAF er bekymret for at uttørking som settes i gang for seint eller utføres feil, gir grobunn for muggsopp i lukkede konstruksjoner. Innelufta kan da påvirkes i mange år etter at vannet har tørket opp. Hensikten med prosjektet Godt inneklima etter vannskade er å legge til rette for at flest mulig skader utbedres på en slik måte at beboer kan være trygg på egen helse etter utbedringen.

Målsetting

Flere vannskader utbedres på riktig måte Delmål: • Fastsette Norsk Standard for skadeutbedring som tar hensyn til beste tilgjengelig kunnskap om helseeffekter • Gjøre kunnskap om skadeutbedring lett tilgjengelig • Øke bevisstheten om at riktig utbedring er en investering i trygghet mot helseplager

Målgruppe

Aktivitetene rettes mot forsikringstakere, forsikringsselskaper og skadesaneringsfirmaer, på vegne av alle som rammes av vannskade, særlig overfølsomme.

Antall personer i målgruppen

25000

Beskrivelse av gjennomføring

Innledningsvis vil vi gjøre en sammenstilling av forskningslitteraturen om helseeffekter etter vann- og fuktskader, med en kritisk vurdering av relevansen for norske forhold. Erfaringer fra forsikringstakere / beboere hentes inn gjennom rådgivningstjenesten, spørreskjema på nett samt møter og høringsrunder med brukerpanelet. Erfaringer fra bransjen innhentes gjennom møte med standardiseringskomiteens medlemmer, og gjennom fagmøte som planlegges arrangert i samarbeid med Norsk Innemiljøorganisasjon. Resultatene fra litteratursøk og erfaringsinnhenting søkes innarbeidet i standarden gjennom at Sverre Holøs og Kai Gustavsen deltar i komitearbeidet, og at Dag Hamre er prosjektleder for Standard Norge for denne standarden. Anvisninger i Byggforskserien oppdateres med ny kunnskap. Informasjon tilpasset beboer / forsikringstaker utarbeides. I tillegg til typiske "slik gjør du"-veiledninger, vil prosjektet utarbeide noen korte oppmerksomhetsvekkende filmsnutter til bruk i kampanje. I en avsluttende kampanje vil det gjennomføres en kampanje for å sette temaet vannskade uten helseskade på dagsordenen. Det utarbeides pressemeldinger, publiseres intervjuer / fagartikler og iverksettes kampanjer på sosiale medier.

Fremdriftsplan

Litteraturgjennomgang, Vår 2020 Datainnsamling brukere og eksperter, Vår 2020 Dataanalyse, Høst 2020 Innarbeiding i Standard, Vår 2020 – Høst 2020 Utarbeide brukerinformasjon og filmer, Høst 2020 Informasjonskampanje, Vår 2021

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Godt inneklima etter vannskade m vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Sverre Bjørn Holøs

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Godt inneklima etter vannskade
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
SINTEF Community, Mann av Huse, Standard Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 709 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring