Lære noe for hele livet

En markant økning i henvendelser fra unge jenter med angst og depresjon skapte bekymring hos Jæren Distriktspsykiatriske senter (DPS).

I samarbeid med

Generalsekretær i Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen med rektor Ingunn Folgerø og sosialpedagogisk rådgiver Turid Hansen Wik Bryne VGS), Ann Sissel Erga fra leder Lyefjell Sanitetsforening, prosjektleder Bjarne Lemvik og direktør Nina Bolme Steinsholt fra Jæren DPS, Brit Olssøn fra NKS og rådgiver Ragnhild Sæland fra Jæren DPS.

Nina Bolme Steinsholt leder Jæren DPS. Hun forteller at de registrerte en 20 prosents økning i henvendelser fra unge jenter, de fleste i aldersgruppen 18 til 25.

– Vi merker et veldig press på ungdom som trenger hjelp, sier Steinsholt.

Sammenligning med eldre tall og data fra resten av landet viste en tydelig nasjonal trend. Tilbudet lokalt var derimot primært rettet mot barn og unge. For gruppen fra videregående alder og eldre var det lite hjelp å få. Jæren DPS bestemte seg derfor for å forsøke å gjøre noe med det.

Hull i behandlingstilbudet

– Det var tydelig at utfordringen og hullet i behandlingstilbudet lå hos de over 18 år. Vi tok kontakt med skolen, som gjerne ville ha et prosjekt. Avtalen ble at hvis vi kunne stille med undervisning og mat, skulle skolen få elevene til å stille.

Det sier Bjarne Lemvik, prosjektleder for det som etterhvert ble til undervisningsopplegget «God nok lunsj». Undervisningen foregår i matpausen, og deltakerne er elever i andre klasse på studiespesialiserende linje. Den fokuserer på tema som håndtering av vanskelige følelser, selvfølelse og selvhevdelse, identitet og legning, normale psykiske plager og lidelser.

Obligatorisk undervisning i matpausen høres kanskje ikke ut som elevenes favoritt, men sosialpedagogisk rådgiver Turid Hansen Wik på Bryne VGS sier det har blitt godt mottatt.

– Elevene sitter lydhøre. Dette treffer de veldig. Vi snakker om problemer som er normale, men som kan bikke over. Temaene vi snakker om angår dem selv eller noen de kjenner.

Fakta om «God nok lunsj»

  • God nok lunsj tilbyr undervisning i psykologiske utfordringer som unge ofte møter, og hvordan slike utfordringer skal håndteres.
  • 240 elever på Bryne VGS gjennomfører undervisningen hvert år, 16 timer undervisning totalt.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Jæren DPS og NKS, PPT-tjenesten i Time kommune, BUP i Rogaland fylkeskommune, og Bryne VGS.

Snakke enkelt om vanskelige tema

Lemvik forteller at de hele tiden har vært veldig bevisst på hvordan de kommuniserer med elevene.

– Vi har vært klare på at det må være gode forelesere og gode forelesninger, ellers kan vi like godt droppe opplegget, sier han.

Lærerne oppfordres til å være med slik at de kan ta med seg problemstillingene inn i klasserommet, noe Lemvik mener vil forsterke effekten av undervisningen. Det jobbes også med å utvide tilbudet til å også gjelde foreldre. På den måten dekker de flere av de viktigste relasjonene i de unges liv – til foreldre, til lærerne, og til andre unge.

Nina Bolme Steinsholt håper undervisningen på sikt vil gi færre henvendelser fra unge som sliter.

– Hvis dette kan hindre at ungdommen kommer inn til oss om fem år er det vel anvendte penger, sier hun.

Prosjektleder Bjarne Lemvik er enig.

– Om vi kan gjøre sånn at vennegjengen ser de som sliter og tar vare på hverandre, har vi oppnådd mye.

Viktig å jobbe forebyggende

Det er Norske kvinners sanitetsforening (NKS) som eier Jæren DPS, og som sendte søknad om støtte til prosjektet til Stiftelsen Dam. Da de fikk beskjed om at Dam ønsket å besøke favorittprosjektet til alle sine 38 medlemsorganisasjoner som del av Dam-tur, valgte de nettopp God nok.

Brit Olssøn fra NKS nasjonalt forteller at de valgte prosjektet fordi barn og unges psykiske helse er en viktig satsing for sanitetskvinnene

– Dette er en viktig oppgave å jobbe forebyggende med, sier hun.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam var selv med på å overraske prosjektet med midler for ett år siden.

– Det er morsomt å komme tilbake og se hvordan det har gått. De har fått så mye ut av pengene! Dette er noe flere skoler kan lære noe av. For elevene handler ikke dette bare om hva de lærer om seg selv, det hjelper dem også å forstå de andre rundt seg.

Fakta om Dam-tur

Dam-tur er en Norgesturne for å markere at EkstraStiftelsen er blitt til Stiftelsen Dam. Navnet står for deltakelse, aktivitet og mestring, og viser til Fuglen Dam fra diktet til Olav H. Hauge og eventyret til Asbjørnsen og Moe.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen skal besøke alle medlemsorganisasjonene i Dam. Hver organisasjon viser frem sitt favorittprosjekt.

På kartet under kan du følge Dam-tur ved å klikke deg inn på de ulike ikonene:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kartlegging av henvisninger til Jæren dps (JDPS) viser at det er en årlig økning på 20 % særlig unge kvinner. JDPS tok initiativ til samarbeid med videregående skole, kommunale tjenester og N.K.S., for å gi undervisning til ungdommer på deres egen arena, for å gjøre ungdomsmiljøene robuste. Forskning viser at skolearenaen er den mest effektive arenaen for slik forebygging. Kartleggingen viste at hovedutfordringen ligger i overgangen fra videregående (ikke tilvarende økning i barnepsykiatrisk poliklinikk, BUP) til videre studier og arbeid. Videregående ble valgt som arena for pilotprosjektet.

Målsetting

Pilotprosjekt Målet er at flere ungdommer mestre egen livssituasjon når det gjelder stress og høye krav som kan disponere for angst, depresjon og selvskading. Vi ønsker å prøve ut modellen til målgruppen på BVG skole for å utvide til de to andre videregående i årene som kommer.

Målgruppe

Ungdommer ved videregående skole på Bryne Videregående (BVG) Gjennom pilotprosjektet å prøve ut modellen og utvide til de to andre videregående på Jæren etterpå

Antall personer i målgruppen

240

Beskrivelse av gjennomføring

Samarbeid mellom Bryne Videregående (BVG), helsetjenester i Time kommune, Barne og ungdomspsykiatriske poliklilnikk på Bryne (BUP) og JDPS. Alle instansene bortsett fra JDPS har målgruppen som sitt ansvarsområde. JDPS skal gi spesialisthelsetjeneter til personer over 18 år. Ved å søke prosjektmidler som brukes til frikjøp av psykologtjenester fra JDPS, kan vi få til et unikt samarbeid på tvers av skole, kommune og spesialisthelsetjenester til barn, ung og voksne. BVG gjør undervisning til 2. klasse studiespes., obligatorisk, 8 klasser får undervisning i 4 temaer: – selvregulering og håndtering av vanskelige følelser: skolepsykolog underviser – identitet og legning, helsesøster underviser – selvfølelse og selvhevdelse, BUP underviser – normale psykiske plager vs. lidelser JDPS underviser Ungdommene får gratis mat til undervisningen. Lokalforeningen for N.K.S. står for innkjøp av mat, og er tilstede med informasjon om viktigheten av kosthold for god helse og om foreningenes aktivitet i lokalmiljøet. Det er et mål å se om det er mulig å utvide/finne samarbeidspartnere til å få i gang et Dig in prosjekt for ungdommer i lokalmiløet. Maten blir kjøpt fra skolens kantine for å sikre at kosten er av god kvaliet og tilpasset allergier.

Fremdriftsplan

– Forberedelse av prosjektet og oppretting av arbeidsgruppe vår 2018. – Kartlegging av konsept høsten 2018. – Full utprøving av modellen vår og høst 2019. – Mål om å prøve ut overfor Tryggheim videregående og Øksnevad videregående fra 2020 og årene framover.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport God Nok Lunsj.pdf

Prosjektleder/forsker

Bjarne Lemvik

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Godt nok – det nye perfekte
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
BVG, samarbeid med Time kommune, Barne og ungdomspsykiatrisk, N.K.S. og JDPS.
Beløp Bevilget
2019: kr 225 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
16.03.2020
Status
Under gjennomføring