Golf for alle!

Søknadssammendrag

Bakgrunn

otra Golfklubb har et stort samfunnsengasjement .Golf gir stor positiv helseeffekt for utøvere i alle aldre og Sotra Golfklubb ønsker at flere skal få mulighet til å ta del i denne helsefremmende aktiviteten. Vi deltar derfor i Golf Grønn Glede(GGG) i samarbeid med Norges Golfforbund. Vi vil etablere et lavterskeltilbud for å få mennesker som av ulike grunner ikke er så aktive, som har en funksjonshemming eller sykdom mer ut i aktivitet og samtidig ha det kjekt i et sosialt fellesskap.

Målsetting

Eablere et fast golftilbud en gang i uken på pitch & put- banen hele sommersesongen og rekruttere deltakere fra flere grupper. • Lav terskel for å delta, tilbudet skal være åpent for alle som ønsker det. • Videreutvikle tilbudet med spill på simulator i vintersesongen.

Målgruppe

Målgruppe: Personer som er uføre, sykemeldte, har ulike helseproblem eller som av ulike årsaker er til behandling.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Tilbudet blir drevet av frivillige i samarbeid med golfbanen sin trener på pitch&put-banen. På denne banen kan alle spille, det er ikke krav til medlemskap eller golfkort, så den utmerker seg derfor til å kunne etablere et lavterskeltilbud. Tiltak og gjennnomføring: – et fast golftilbud hver fredag – trening med veiledning av golftrener og frivillge på drivingrange – spille golf på banen med veiledning av frivillige – sosial samling i klubbhuset – fritt lån av køller og baller – fri deltakelse for ledsagere – samarbeide med kommunen om rekruttering

Fremdriftsplan

1. januar Utarbeide informasjonsmateriell/ plakater Mars/april Baneåpning – starte opp grupper ute, kontakte lokallavis April – nov Trening og spill på banen hele sesongen. Opplegget kan endres etter innspill fra brukere. Sosial samling. Aug – okt Introduksjonskvelder og åpen dag for nye deltakergrupper Oktober Turnering med faddere og sosial samling November Sesongslutt og oppstart simulator Nov./ mars Simulatorspill

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Frivillige klubbverter har stilt opp og ledet og deltatt på faste dager, både inn og ute. Det har ført til at medlemmene har blitt kjent med mange i klubben. Brukerundersøkelsene viser at deltakerne føler seg ivaretatt og inkludert i Sotra Golfklubb. Deltakere har også vært med å lede aktiviteter. Klubbens pro har vært aktivt med og veiledet deltakerne og gitt individuell tilrettelegging. Prosjektleder har tatt Trener1- utdanning for å kunne trene og veilede deltakerne når proen ikke har hatt anledning til å delta. Fysioterapeuter fra Frisklivs- og mestringssenteret har også deltatt i perioder, og det har vært en støtte spesielt for nye deltakere. Det er gjennomført ulike introduksjonstilbud på ettermiddag/kveld for grupper/lag/organisasjoner sammen med samarbeidspartnere. Prosjektleder har deltatt på medlemsmøte i MS-foreningen og informert om tilbudet. Det er arrangert Åpen dag i samarbeid med NGF og Paraidrett.

Antall personer i målgruppen

90

Oppsummering

  • Sotra Golfklubb og komite GGG er godt fornøyd med gjennomføringen. Golf for alle! Har blitt Sotra Golfklubb sin nye visjon, det er vi stolte av. Suksessfaktorer:
  • Støtte fra DAM – god økonomi har gitt mulighet til bl.annet å skaffe utstyr til å drive aktivitetene.
  • God planlegging, alle planlagte aktiviteter har blitt gjennomført.
  • Mang frivillig som har stilt opp.
  • Positive samarbeidspartnere.
  • Positive deltakere som har bidratt aktivt. Erfaringene vi har gjort oss og kontaktene vi har etablert vil bli brukt i det videre arbeidet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Golf for alle! Stiftelsen DAM.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Britt Fanekrog

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Golf for alle!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 80 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.01.2021
Status
Under gjennomføring