Golf for Alle-liten ball stor forskjell

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er gjennomført iht til de planene som ble satt opp i prosjektplanen. Vi startet opp 6. januar 2015 med et stort informasjonsmøte hvor vi hadde invitert helsefagarbeidere og mulig samarbeidspartnere. Vi presenterte prosjektet og etablerte en faggruppe med personer fra ulike miljøer for å hjelpe til å drive fram prosjektet. Vi etablerte en referansegruppe med fagarbeidere som ble kommunisert med via møter, facebook og mail. Faggruppen hadde regelmessige møter og utarbeidet planer og informasjonsmateriell. I hele perioden var alle helt oppdatert på gjennomføringen. Prosjektleder har hatt gjentatte møter med kommuneoverleger, fastleger, legeforeninger, helsearbeidere i regionen, kreftleger/-team og kreft-koordinatorer, Frisklivssentralene i Follo, Frivillighetssentraler og rehabiliteringssentra. I tillegg har han også hatt møter med interesse og -pasientorganisasjoner. Flere av møtene har vært gjennomført på golfbanen og da har møtedeltakerne fått forsøke seg på golf selv. Det har gitt forståelse for hvem vi er og hva vi driver med. Alle har fått god innsikt i hvordan vi jobber og hvor positivt det kan være for nettopp deres brukere/pasienter å komme i fysisk aktivitet.

Antall personer i målgruppen

75

Oppsummering

Vi har nå verdifull informasjon om behandlerleddets rolle. Samarbeidet med institusjon/helsevirksomhet fungerte best der prosjektleder fikk god kontakt med fagpersonene. Det samme gjelder for deltakerne. Vi vil i fremtiden jobbe mye med å etablere fadderordninger og treningskontakter for nye deltakere. Det å bygge personlige relasjoner både med fagpersoner og brukere er det viktigste arbeidet vi kan gjøre i fortsettelsen. Tar Helseinstitusjoner dette med fysisk aktivitet for den enkelte i sin behandling av «hele mennesket» alvorlig, vil vi sammen kunne gi pasienter/brukere et godt tilbud.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ExtraStiftelsen Golf for alle – liten ball stor forskjell.pdf

Prosjektleder/forsker

Heidi Beldring

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Golf for Alle-liten ball stor forskjell
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 95 000, 2016: kr 95 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet