Golf på tegnspråk

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

20

Fremdriftsplan

Prosjektet skal i løpet av en toårs periode legge til rette for opplæring og oppfølging i golf for døve og tunghørte, hvor tegnspråk er hovedspråket. Deltakerne skal få oppfølging til de føler seg trygg som golfspillere, også i et hørende miljøer. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Oslo Døves Sportsklubb/golfgruppe (ODSK) og Grønmo Golfklubb. Golfpro er ikke tegnspråkbruker, men ønsker å ta kurs i tegnspråk. Med godt kroppsspråk og de viktigste golftegnene er instruksjon mulig også for en som ikke er tegnspråkbruker. Ved behov vil tolk benyttes. Tiltak 2024: – Med oppstart medio januar blir det ukentlig aktivitet på simulator. Etter oppstart med instruksjon vil det være egenaktivitet, men med jevnlig tilbud om instruksjon. Ansvar: ODSK/pro – Medio mai flyttes aktiviteten ut på Grønmo GK. Det arrangeres nybegynnerkurs, og etter kurset kan de som ønsker melde seg inn i klubb. Det er ønskelig at deltakerne er medlem av en klubb, men det vil være mulig å delta uten å være medlem. Ansvar: ODSK/Pro – Oppfølging og videreutvikling til sesongavslutning medio oktober. Ansvar: Pro – I løpet av sommeren inviteres det til spill og grill på Grønmo GK, og døve og tunghørte spillere fra andre klubber inviteres. Andre sosiale aktiviteter vurderes. Ansvar: ODSK/klubb Tiltak 2025: – Ukentlig aktivitet på golfsimulator i perioden januar til mai. Ansvar: ODSK/Pro – Ukentlig aktivitet på Grønmo GK i perioden mai til oktober. Ved behov settes det opp et nybegynnerkurs. Ansvar: ODSK/Pro – Deltakere oppfordres til å ta del i klubbens øvrige aktiviteter – dame-, herre-, senior- og juniorgruppen, dugnader etc. Ansvar: ODSK/klubb – Deltakerne oppfordres til å delta i NGFs paragolfaktiviteter. Ansvar: ODSK/NGF – Evaluering. Hvor går veien videre? Ansvar: ODSK/NGF

Prosjektleder/forsker

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Golf på tegnspråk
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2024: kr 45 000, 2025: kr 45 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2025