Golf som aktivitetsmedisin

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

I år 2000 ble prosjektet, ”Golf som aktivitetsmedisin”, startet som et samarbeidsprosjekt mellom Sande Golfklubb, Asker kommune og Ullevål sykehus. I 2002 og 2003 fikk vi prosjektmidler gjennom Norges Golfforbund. I perioden 2004-2006 har prosjektet fått midler fra Helse og Rehabilitering.

 

Prosjektet har som mål å få personer med psykiske lidelser til å ta Grønt kort og oppleve mestring , fellesskap, sosial relasjoner og bedre fysisk form.

 

I prosjektperioden har nærmere 60 deltagere med ledsagere deltatt i prosjektet, og alle har tatt det grønne kortet og 10 deltagere har også klart handicapkortet. Klasseromsundervisning ble problematisk derfor ble begrepet ”learning by doing” et begrep i prosjektet. Kort fortalt ble det praktisk teoriundervisning på banen. Dette skapte trygghet og forutsigbarhet for gruppen. I tillegg ble også prosjektmedarbeiderne Kristin Bendixen og Svein Einarsbøl innlemmet som Grønt kort forelesere i gruppen. Prosjektet ble rotfestet i SGK gjennom at prosjektet ble innlemmet i klubben som en komite, med de rettigheter komiteer har i klubben.

 

En til to ganger i uken har gruppen trenet i sesongen på SGK’s bane. Vinterstid har de trent inne på Fornebu Indoor center. Etter hvert har de også spilt på andre baner og de har vært på flere golfturer med overnatting. Oppsummert i sammendraget er målene for prosjektet nådd.

Prosjektleder/forsker

Tommy Svendsrud

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Golf som aktivitetsmedisin
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2004: kr 70 000, 2005: kr 70 000, 2006: kr 70 000
Startdato
01.02.2004
Sluttdato
01.10.2006
Status
Avsluttet