Gøy fritid for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Erfaringer tilsier at et godt og helhetlig ettervern reduserer risikoen for tilbakefall, og øker sannsynligheten for et liv uten rus. Med “Gøy fritid for alle” har Eidanger IL bygget opp et viktig tilbud som bidrar i Porsgrunn kommune sitt ettervern.Klubben ønsker å videreføre, styrke og utvikle arbeidet med målgruppen og søker Exstrastiftelsen om midler til å muliggjøre dette.

Målsetting

Vi ønsker å legge til rette for en meningsfull fritid for tidligere rusmiddelavhengige som ønsker å starte med fysisk aktivitet. Hovedmålet er 20 nye deltakere per år, og at minimum 5 av disse skal være selvstendige og likeverdige deltakere i en idrettslig aktivitet i løpet av året.

Målgruppe

Tidligere rusmiddelavhengige fra 18 år, som nå er rusfrie og motiverte for å starte med en idrettslig aktivitet (LAR –behandling er inkludert).

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Deltakere rekrutteres fra Rusteam i Porsgrunn kommune, DPS nedre Telemark, Boteam eller andre aktuelle instanser. Aktuelle deltakere får tilbud om en trepartssamtale med prosjektleder, aktuell deltaker og ruskonsulent. Målet er at deltaker får nok informasjon til å ta valget om han/hun ønsker å bli med. Ved ønske om deltakelse gjennomføres oppstartsamtale med prosjektleder med kartlegging av ønsker og mål. Videre oppfølging når deltaker skal ut i aktivitet varierer, og tilpasses hver enkelt deltakers ønsker og behov. Det gjennomføres Evaluering/oppfølgingssamtale ved 3, 6, 9 , 12 og 24 mnd (se vedlegg). Tett oppfølging fra mentor og/eller prosjektleder/idrettsveileder de første 3 månedene har vist seg å være viktig. Mentor blir rekruttert i enkelte tilfeller om deltaker skal starte i spesifikk idrett. Her er det et stort potensiale for utvikle gode rutiner og metoder for rekruttering og opplæring.

Fremdriftsplan

2018: Tilby aktivitet til deltakerene, promotere prosjektet på aktuelle arenaer, arbeide med å sikre økonomisk støtte til videre drift. Arbeide med utvikling av aktivitetsguider for målgruppen. Utvikle kursprogram for å styrke aktivitesguide tilbudet. Ha et kurs i egen klubb. 2019: Tilby aktivitetsguidekurs for andre klubber, ha en base på 5 aktivitetsguider i idrettslaget. Arbeide mot at Porsgrunn kommunen dobler sin økonomiske støtte fra 2020

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Oda Lill Blålid

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Gøy fritid for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 400 000, 2019: kr 400 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.05.2020
Status
Under gjennomføring