Grab Meeting Point

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Ungdataundersøkelsen fra våren 2021 viser en tidstrend fra undersøkelsens start med økende psykisk uhelse i hele barne- ungdomsgruppen.

Tromsø Ungdomsråd bekrefter funn fra Ungdataundersøkelsen på at største savnet under pandemien har vært møteplasser for barn og unge.

GRAB meeting point er starten på en stor satsning på barne- og ungdoms tilbud i Tromsø kommune.

Målsetning
Møteplass med integrert laverskeltilbud ønsker Tromsø kommune å fange opp de unge som sliter, samt utvide tilbudet på møteplasser for barn og unge.

Grab vil inneholde forskjellige aktiviteter, konserter og kurs i kafelokalet som er med på å rekruttere brukere.

Målgruppe og deltakere
Målgruppen er 13-23 år.

Metode
Møtepunktet skal driftes av de unge selv og Mental Helses frivillige og mentorer. Ved å involvere utsatte unge i drift av kafeen kan vi tilby en pause fra pandemiens negative virkninger og gi mulighet for mestring.

Det er rom for private samtaler ved behov.

Tidsplan
Driftsansvarlig, klargjøring av møteplass, med oppgradering av lokalene og tilrettelegging av kjøkken i løpet av desember.
Rekruttering av frivillige og ungdom starter 1. november.
Tromsø ungdomsråd vil delta i prosessen med design og oppgradering av lokalene. Arbeidsgruppe settes i gang 25.10.
Frivillige/mentorer og ungdommer som skal arbeide på GRAB meeting point skal sertifiseres av Mental Helse Norge.
Åpning GRAB meeting point er planlagt til 10. januar.

Forventede resultat
En møteplass hvor positiv aktivitet er i fokus kan redusere de negative effektene av den isolasjonen. Stakkevollan bydel i Tromsø rent sosioøkonomisk ligger lavest i kommunen, og møteplassen vil derfor være et viktig bidrag til kostnadsfrie fritidstilbud.
GRAB meeting point vil være et dynamisk møtested i skjæringspunktet mellom organisert fritidsaktivitet og lavterskel møteplass med fokus på å motvirke psykisk uhelse. Mentorene/frivillige som er med på å drifte kafeen har god opplæring i å prate med ungdom, også om psykisk helse.

Prosjektleder/forsker

Erling Solvang

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Grab Meeting Point
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.10.2021