GRAB – Norges største hus for urban ungdomskultur

Ungdommene får tenke stort når 7.500 kvadratmeter skal fylles med aktivitet.

Interessert i negldesign? Graffiti? Musikk? Matlaging eller kanskje podcast? Eller har du en drøm om å fylle et rom med en aktivitet som ikke finnes noe annet sted? I så fall er Tromsø stedet å være – særlig hvis du er mellom 7 og 23 år.

For på Stakkevollan ligger det som skal bli Norges største hus for urban ungdomskultur, kalt GRAB. Huset er på hele 7.500 kvadratmeter og huser blant annet et nedlagt svømmebasseng, som er gjort om til scene og dansegulv.

Ungdommene bestemmer

Akkurat nå er de fleste tilbudene i huset midlertidige, for planen er en total forvandling av huset, som skal fylles med liv og aktiviteter for alle Tromsøs barn og unge. Og nøyaktig hva det blir er opp til målgruppa selv.

– Det var de de første koronamidlene vi fikk som gjorde at vi kunne åpne møteplassen sånn som det er nå, sier prosjektleder Arja Mubanga-Bjørn.

GRAB fikk nemlig prosjektmidler gjennom Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten allerede i 2021. Det ble startskuddet, og siden den gang har flere av rommene i huset blitt fylt av café, studio, scene og kunst.

Dette er GRAB

  • Et 7.500 kvadratmetter stort lokale på Stakkevollan i Tromsø skal gjøres om til en arena for barn og unges.
  • Bygget har tidligere huset blant annet en idretts- og svømmehall.
  • Skal ha både organiserte og egenorganiserte aktiviteter, og ungdommene får selv være med å bestemme hva huset skal fylles med.
  • Målet er å forebygge psykisk uhelse og utenforskap.
  • Utviklingen er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Mental Helse og andre brukerorganisasjoner og frivillighet.

Får lov å tenke stort

I 2022 fikk prosjektet videre støtte i ytterligere to år, og dermed kunne man virkelig begynne å tenke stort. I løpet av første halvår av 2023 har ungdom i Tromsø deltatt på innspillsmøter, der de selv har fått komme med ønsker for hva GRAB skal fylles med i fremtiden.

Hvis alt går etter planen blir byggestart omtrent ved årsskiftet, og kanskje blir det åpning for «nye» Grab i 2025.

– Det har vært viktig å invitere ungdommene med og få innspill fra dem. De har fått lov til å tenke så stort de bare vil, og så skal vi jobbe med å justere innspillene etter hvert, sier Mubanga-Bjørn.

En arena for hele Tromsø

Hun legger til at det har vært viktig å ha aktivitet i bygget underveis i planleggingsperioden, for å gjøre det lettere å se for seg hva man kan få til.

I tillegg til ungdommens innspill inviteres noen grupper særlig til å komme med ønsker og behov. Det kan for eksempel være unge med psykisk utviklingshemming eller en funksjonsnedsettelse.

– Dette skal være en arena som faktisk blir for alle. Det ferdige resultatet skal være for hele Tromsø, og da må vi ikke glemme noen, sier Mubanga-Bjørn.

GRAB har fått1,4 millionerkroner fordelt på to år
målgruppen er tromsøs6.800unge i aldersgruppen 7-23 år
Ungdommene inviteres til å fylle hele7.500kvadratmeter med aktivitet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Tidstrender fra Ungdataundersøkelsen viser at barn og unge i Tromsø scorer signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet blant annet på ensomhet og depressive symptomer. De er også lite fornøyd med møteplassene i kommunen. Den organiserte idretten har et stort frafall i løpet av ungdomsskoleårene. Det uorganiserte fritidstilbudet blir da en ekstra viktig arena for barn og unges psykiske og fysiske helse. Grab skal ha aktiviteter for unge basert på de unges egne initiativ og motivasjon, og tilrettelegge for møter med trygge voksne for å forebygge utvikling av psykisk uhelse.

Målsetting for prosjektet

Tiltaksaktiviteter utvikles og driftes i prosjektperioden av prosjektleder som ansettes for å koordinere samarbeid mellom kommunale aktører, ungdomsrepresentanter, brukerorganisasjoner og frivillighet. Dette skaper egenorganiserte aktiviteter med fokus på psykisk helse for Tromsøs barn og unge.

Målgruppe

Målgruppen er alle i Tromsø kommune i alderen 7 – 23 år. Spesielt vil ungdom med utfordringer knyttet til psykisk helse, rus og kriminalitet være i fokus.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

6300

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det overordnede målet er å utvikle Grab med egenorganiserte aktiviteter og fokus på forebygging av psykisk uhelse og utenforskap. Prosjektlederen skal konkretisere det forskjellige innholdet i tiltakene som Grab skal utvikle og styre arbeidet for å realisere disse. Prosjektleder skal utvikle innholdskonsepter som f.eks: musikk-kurs, temakvelder, aktivitetsgrupper, film/video-kurs, matlagingskurs osv. Alt dette skal utvikles i samarbeid med ungdommene selv. Prosjektleder skal koordinere arbeidet mellom frivillige organisasjoner, ungdom, brukerorganisasjoner og Tromsø kommune. Dette vil styrke forankring hos ungdommen i målgruppa, og bidra til godt samarbeid med kommunens Ungdomsråd. Prosjektleder er også ansvarlig for søknader om finansiering, utvikle driftsform og forankring i kommunens planverk, samt å lede styringsgruppe. Samarbeid med Mental Helse er allerede igangsatt. Resultatet av pilotprosjekteringen skal bidra til at prosjektet blir en permanent del av Tromsø kommunes tilbud til barn og unge.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli 22 : Prosjektleder ansattes. Juli 22 – 2024: Medvikningsprosesser. September 22 – 2024: Utvikling av innholdskonsepter Juli 22 – 2024: Rekruttering og opplæring av frivillige og mentorer Januar 23- Mars 24:Tverrfaglig driftsmodell utvikles og iverksettes Januar 23- Juli 23:Finansieringsplan – søknader ang finansiering ferdigstilles. 2023 – 2024:Implementering og drift av innholdskonsepter 2024: Drift av Grab fast i Tromsø kommunes budsjetter

Prosjektleder

Arja Mubanga-Bjørn

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
GRAB
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Tromsø kommune enhet Fritid
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000, 2023: kr 700 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring