#Greimamma

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er pr nå bare etnisk norske i alt av styrer og komiteer i SF Grei. Av 97 trenere og lagledere i fotballen, har vi to kvinner med innvandrerbakgrunn. Med dette prosjektet ønsker vi å invitere alle mødrene inn. Samt gi noe til dem, en tilhørighet, et sted å treffe andre mødre. Da får de muligheten til å bli kjent med klubben og forhåpentligvis kan de få en rolle i klubben. Vi tror at flere engasjerte mødre, vil både gi økt rekruttering og hindre frafall, spesielt blant jenter.

Målsetting

Øke mødrenes deltakelse i klubben. Fra styreverv til kampverter. Skape tilhørighet og trygghet. Forebygge utenforskap og ensomhet.

Målgruppe

Mødre, og spesielt med innvandrerbakgrunn. At flere mødre viser engasjement i Grei håper og tror vi vil skape økt rekruttering og hindre frafall blant jenter.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Hovedoppgaven i dette prosjektet er å skape en trygghet og tilhørighet i egen klubb. Klubben hvor deres barn bruker mye tid og energi på hver uke gjennom mange år. SF Grei er en breddeklubb og er kjent for den store innsatsen av frivillige hvert år. Vi savner flere mødre inn i klubben i ulike verv og roller. Eller bare mer tilstedeværelse. Vi inviterer til turer i nærmiljøet/marka. Dette for å bli kjent i sitt nabolag og andre mødre i klubben. Vi åpner opp vårt anlegg for for trim for mødrene. Vi har triminstruktør som er lært opp av LHL som likemann. Vi ønsker at mødrene skal ta eierskap i #Greimamma og komme med forslag og ideer til temaer og kurs som kunne vært aktuelt å arrangere for mødrene. Vi har noen ideer, men ønsker at de medvirker til aktivitetene.

Fremdriftsplan

Februar 2021 – informasjon ut i Grei sine kanaler. Samt opprettet en instagramkonto. 1. Mars markedsføring av Greimamma. På foreldremøtene på ungdomsskolen. 17.3.2021 – Første turdag i nærmiljøet. April/Mai trim i Greihuset. Juli/August turer/trim i nærmiljøet September/des – temakvelder, kurs, turer, trim, sosiale sammenkomster Januar/jJuni

Prosjektleder/forsker

Tove Elisabeth Godø

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
#Greimamma
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 183 000, 2022: kr 152 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring