Grenseløse idrettsdager Telemark

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Telemark idrettskrets jobber for å legge til rette for at alle som ønsker å drive med idrett skal få mulighet til dette ut i fra egne ønsker og behov. Grenseløse idrettsdager gjør nettopp dette mulig ved utprøving av hjelpemidler og gode instruktører fra lokale idrettslag.

Målsetting

Utprøving av ulike aktiviteter og hjelpemidler for ønsket aktivitet. Rekruttering av flest mulig deltakere til lokale idrettslag for å drive jevnlig aktivitet.

Målgruppe

Barn, ungdom og unge voksne

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Idrettskretsen ønsker å arrangere to Grenseløse idrettsdager i 2019. En vinterdag i februar hvor vinteraktiviteter står i fokus og en dag i november som presenterer innendørsaktiviteter. Dagene er samarbeid med lokale idrettslag, særkretser og særforbund. I tillegg har vi et godt samarbeid med andre aktører som vi er avhengige av for å gjennomføre disse paradagene. (Nav hjelpemiddelsentral, HABU, videregående skoler, Skien fritidspark, utstyrssentralen i Skien, Telemark turistforening)

Fremdriftsplan

Se egen fremdriftsplan i prosjektbeskrivelsen vedlagt

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Idrettskretsen arrangerte to «Grenseløse idrettsdager» i 2019. En vinteraktivitetsdag utendørs i Skien fritidspark 6. februar med fokus på vinteraktiviteter og en dag 6. november innendørs i Skien fritidspark med fokus på innendørsaktiviteter. Dagene er tilrettelagt for utprøving av utstyr og hjelpemidler. Dagene er et samarbeid med lokale idrettslag, særkretser og særforbund. I tillegg har vi godt samarbeid med andre aktører som vi er avhengige av for å gjennomfør disse paradagene. (Nav hjelpemiddelsentral, HABU sykehuset i Telemark, Hjalmar VGS, Skogmo VGS, Telemark og Vestfold skikrets, Skien fritidspark, Utstyrssentralen i Skien, Telemark turistforening). Vi har også godt samarbeid med fagkonsulentene paraidrett i NIF. Invitasjonene ble sendt ut til skoler, SFO, ulike institusjoner, enkeltpersoner og andre i Telemark, Vestfold og Buskerud)

Antall personer i målgruppen

1044

Oppsummering

Grenseløse idrettsdager er en flott arena for personer med funksjonsnedsettelse til å teste ut aktiviteter og hjelpemidler. Flere finner sin plass i et lokalt idrettslag som ikke bare gir dem fysisk aktivitet og bedre helse, men også et sosialt møtested. Dagene sprer kunnskap om paraidrett og gir trygghet i å prøve ut ulike aktiviteter. Vi ser også at disse aktivitetsdagene er en god arena for erfaringsutveksling mellom idrettslagene. Utfordringen er å få en god nok oversikt på hvor mange som blir medlem av et IL som direkte resultat av dagene. Dette vil vi jobbe med i tiden fremover.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Grenseløse idrettsdager 2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Therese Husby

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Grenseløse idrettsdager Telemark
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2019: kr 50 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
02.12.2019
Status
Avsluttet