Grenseløse idrettsdager Telemark

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Telemark idrettskrets jobber for å legge til rette for at alle som ønsker å drive med idrett skal få mulighet til dette ut i fra egne ønsker og behov. Grenseløse idrettsdager gjør nettopp dette mulig ved utprøving av hjelpemidler og gode instruktører fra lokale idrettslag.

Målsetting

Utprøving av ulike aktiviteter og hjelpemidler for ønsket aktivitet. Rekruttering av flest mulig deltakere til lokale idrettslag for å drive jevnlig aktivitet.

Målgruppe

Barn, ungdom og unge voksne

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Idrettskretsen ønsker å arrangere to Grenseløse idrettsdager i 2019. En vinterdag i februar hvor vinteraktiviteter står i fokus og en dag i november som presenterer innendørsaktiviteter. Dagene er samarbeid med lokale idrettslag, særkretser og særforbund. I tillegg har vi et godt samarbeid med andre aktører som vi er avhengige av for å gjennomføre disse paradagene. (Nav hjelpemiddelsentral, HABU, videregående skoler, Skien fritidspark, utstyrssentralen i Skien, Telemark turistforening)

Fremdriftsplan

Se egen fremdriftsplan i prosjektbeskrivelsen vedlagt

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Grenseløse idrettsdager 2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Therese Husby

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Grenseløse idrettsdager Telemark
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2019: kr 50 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
02.12.2019
Status
Avsluttet