Grønt og helsevennlig

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Gjelder dette prosjektet en liten og spesiell gruppe mennesker?
Nei, dette gjelder 30-40 % av den norske befolkningen som har eller er berørt av allergi/pollenallergi.
En god mal som viser hvordan man kan lage et godt og helsevennlig uteområde som er tilgjengelig for alle, også de miljøhemmede, vil være et viktig bidrag for alle som skal drifte og planlegge uteområder.

Miljøhemmede består i hovedsak av allergikere, astmatikere og personer med overømfintlighet. De utgjør en stor gruppe i befolkningen og blant disse er det en betydelig andel barn og unge. For disse vil pollenfri beplantning ute og inne være med på å gjøre hverdagen enklere. For å kunne ivareta hensynet til miljøhemmede trengs det kunnskap om faktorer som påvirker astma- og allergiplager. Økt kompetanse om allergivennlige miljøer er en viktig forutsetning for å skape et godt grønt miljø for alle. Dette prosjektet vil vektlegge god og helsevennlig tilgjengelighet for miljøhemmede i form av ?modellhager?.

2. Prosjektets målsetting
med dette prosjektet er å bygge opp både kompetanse og eksempler innen allergivennlig beplantning hos alle som skal planlegge og drifte

gode uteområder. Det skal være et bidrag til økt kunnskap i fagmiljøer og hos befolkningen generelt, og vil kunne være en nyttig hjelp ved planlegging og utforming av offentlige og private bygg, boliger, skoler og barnehager og helseinstitusjoner, samt nærmiljøer og uteområder.
Mål 1.
Vi ønsker å skape et godt, trygt, snilt og vennlig uteområde rundt et nytt rehabiliteringssenter. Dette blir det motsatte av en sansehage.
Mål 2.
Vi ønsker å skape et godt, trygt, snilt og vennlig uteområde rundt en ny barneskole.
Mål 3.
Vi ønsker å være et ?senter? for landskapsarkitekter, gartnere, planleggere og arkitekter der de kan henvende seg for å få gode og allergivennlige planteråd.

3. Prosjektets målgruppe
Deltagere som er i rehabilitering (alle aldre)
Barn i barneskole
Planleggere, gartnere, arkitekter, vaktmestere, fagmiljø innen skole, helse og omsorg

4. Prosjektets betydning
Prosjektet gir en inspirerende anledning til å vise spennet i valgmulighetene for tilrettelegging av beplantningen i omgivelser for miljøhemmede. Dette prosjektet

bygger opp kompetanse og eksempler innen allergivennlig beplantning hos alle som skal planlegge for gode uteområder. Det skal være et bidrag til økt kunnskap i fagmiljøer og hos befolkningen generelt, og vil kunne være en nyttig hjelp ved planlegging og utforming av offentlige og private bygg, boliger, skoler og barnehager og helseinstitusjoner, samt nærmiljøer og uteområder.

5. Framdriftsplan
1. året:
Planlegging/prosjektering starter umiddelbart. Det blir innhenting av mer viten/ekskursjoner til ulike institusjoner for å se og lære. Vi må samarbeide med gartnere/vaktmestere for å finne praktiske løsninger. Samarbeidet med kommunens planlegger starter opp.
Foto og tegnearbeidet starter.
De gode, snille og allergivennlige løsningene planlegges.
Rydding av evt. uønsket eksisterende vegetasjon iverksettes.
2. året:
Arbeidet utføres og beplantningen starter opp.
Media inviteres til “åpningsanledning/er”.
Prosjektrapport lages.
Powerpointpresentasjoner lages til videre informasjonsarbeid og kompetansespredning i form av foredrag for utvalgte grupper.
Presentasjon lages for å legges ut på internett

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0245.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var at 30 – 40% av Norges befolkning har eller har hatt allergi/pollenallergi. Det vil derfor være av stor betydning at planter vi omgir oss med er allergivennlige. Spesielt gjelder dette for barn og syke mennesker. Målet med prosjektet var å bygge opp både kompetanse og eksempler innen allergivennlig beplantning hos alle som skal planlegge og drifte gode uteområder. I samarbeid med Klæbu kommune ble vi enige om at Tanem skole var aktuell for prosjektet, og i samtaler med Selli Rehabiliteringssenter kom vi fram til at området ved Sagodden behøvde noen gode råd. Sagodden er Sellis “hus ved sjøen”, der pasienter som er på rehabilitering kan komme og nyte naturen, bl a ved å fiske fra egen brygge.
Det har vært nødvendig å rydde området ved Sagodden for bjørk og or, og erstatte med allergivennlige planter. Her er det gjort en jobb tidligere i samarbeid med NAAF, slik at hovedtyngden av arbeidet i dette prosjektet har vært å rydde og foreslå beplantning rundt
2 nye hytter/anneks på området.
På Tanem skole var det også nødvendig med litt ryddearbeid, og her har vi i vårt forslag lagt vekt på planter som ikke trenger så mye stell og som i tillegg “tåler en støyt”.
Selve beplantningen var ikke en del av prosjektet, og det lot seg dessverre ikke gjøre å fullføre beplantning i 2010. Dette vil imidlertid bli gjort våren 2011, basert på frivillig arbeid. I forbindelse med beplantning prøver vi å få til et oppslag i pressen om dette. Etter at beplantningen er ferdig, vil vi også få flere bilder som kan vises i presentasjonen vi har laget.
I prosjektet har vi laget en brosjyre som er sendt ut til anleggsgartnere, videregående skoler mv over hele landet. Dette for å gjøre oppmerksom på at vi har en kunnskapsdatabase med gode råd om allergivennlig beplantning og at vi kan holde kurs og foredrag om dette.

Prosjektleder/forsker

Hallvard Ramfjord

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Grønt og helsevennlig
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 139 000, 2010: kr 133 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet