Gründerhuset for døve og hørselshemmede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Døve og hørselshemmede er en mangfoldig gruppe, men har en ting til felles: de står i større grad utenfor arbeidslivet enn de med normal hørsel. Barrierene er mange, alt fra manglende tilgang på teknisk tilrettelegging til mangel på tegnspråk- og skrivetolk. Vår målgruppe i dette prosjektet er hørselshemmede som strever med å inkluderes i et talespråklig fellesskap, og som har behov for bistand av f.eks. tegnspråk- eller skrivetolk eller tekniske hjelpemidler for å kunne inkluderes. Vår erfaring er også at om man først har behov for denne tilretteleggingen, er det i praksis svært vanskelig å oppleve å være fullt ut inkludert i «vanlige» miljøer der alle hører hverandre og kommuniserer ubesværet på talespråk. For denne gruppen, er det vanskelig å få god nytte av «ordinære» tilbud som f.eks. kommunens gründerhus eller et kontorfellesskap for gründere. Slike tilbud finnes overalt i Norge, men det er tungt og utfordrende for en døv/hørselshemmet å gli inn og «mingle» naturlig i slike miljøer om man må ha med seg en tegnspråk- eller skrivetolk på slep, eller bare fungerer kommunikasjonsmessig på tomannshånd i stille omgivelser. Konsekvensen er at man da ikke får fullgodt utbytte av noe av det viktigste slike gründerhus tilbyr; et sosialt og faglig nettverk. Vår ide er at vi skal etablere et “gründerhus” som er tilgjengelig for døve/hørselshemmede i hele landet, med et fysisk kontorfelleskap sentralt i Oslo-regionen. Dette tilbudet blir naturligvis lettest tilgjengelig for personer som bor sentralt på Østlandet, men vi håper at noen også kan benytte seg av tilbudet som en kombinasjon av digital tilgang og av og til reise for å møtes fysisk. Dette tilsvarer f.eks. samlingsbaserte studier som tilbys på enkelte universiteter. Tiltaket skaper et gründermiljø for døve/hørselshemmede. Målet er å gi tilbud til ca. 15 døve/hørselshemmede som vil etablere egne bedrifter. Deltakerne får tilgang til faglig utvikling og nettverksbygging, tilgang til både fysiske fasiliteter, tegnspråk- og skrivetolk, erfarne likepersoner som mentorer, kompetanse og rådgiving som ofte er veldig lite tilgjengelig for døve/hørselshemmede. Denne tilgangen tar hørende ofte for gitt. Prosjektet forankres i Supervisuell, som bistår med tolk, regnskapsfører og mentorer. I prosjekt- og ressursgruppen medvirker også HLFs Arbeidslivsutvalg, InClue, NHO Arbeid og inkludering, Signo Arbeid og deltakelse og Ferd Sosiale Entreprenører. Alle har bekreftet at de ønsker å bidra til prosjektet med bl,a. nettverk, erfaringer, formidling og innspill mot næringslivet og arbeidsinkluderingsbransjen. Prosjektets effektmål er å skape flere muligheter til inkludering i arbeidsliv for døve/hørselshemmede. Denne typen tilbud bør ha en viss varighet over tid for å oppnå god effekt, og prosjektperioden er derfor 4 år fra og med 2025 til og med 2028. Det er også et langsiktig mål at prosjektet kan videreføres og bli til et mer varig tilbud, basert på prosjektgjennomføringen og resultatene.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Gründerhuset for døve og hørselshemmede
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2025: kr 355 000, 2026: kr 370 000, 2027: kr 380 000, 2028: kr 395 000
Startdato
01.01.2025
Sluttdato
31.12.2028
Status
Under gjennomføring