Gruppeaktivitet gjør frisk!

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”Gruppeaktivitet gjør frisk” er et todelt og toårig prosjekt fordelt på trial/motorgruppe og musikkgruppe. Prosjektet er rettet mot ungdommer fra 13-16 år som for en periode er innlagt ved Larkollen Ungdomspsykiatriske Behandlingshjem. Prosjektperioden har vært fra august 2004 – mai 2006.

 

Begge gruppene har hatt mestring, kreativitet, fellesskap og kontinuitet som viktige helsebringende faktorer. Disse to aktivitetene gir mulighet både for selvhevdelse og status, noe vi har som mål og håp at deltakende ungdommer skal ta med seg videre i livet som erfaring og kunnskap. Da begge prosjektene har gått over to år har det vært utskiftninger av gruppedeltakere underveis, totalt har det vært 23 ungdommer som har vært involvert i prosjektene. Musikkgruppen har hatt ukentlige øvelser og vi har sett stor fremgang på det å spille ett instrument, men også det på å fungere sammen med andre i en gruppeaktivitet over lang tid. Vi avsluttet begge semestrene ved å spille inn en cd i profesjonelt lydstudio.

 

Trial/ motorgruppa har hatt ukentlige treninger tilknyttet Oslo motorsykkelklubb i Hvervenbukta. I denne aktiviteten fikk ungdommene utfordret seg i nye og ukjente element. De fikk styrket ett sosialt samhold, og gjennom trial-kjøring har mange av de som var med på prosjektet skaffet seg nye bekjentskaper i ett miljø som vi håper og tror de vil ha mye glede og nytte av.

 

Flere av ungdommene som var med har fortsatt å spille i band eller kjøre trial på hjemstedet etter at prosjektet ble avsluttet.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

ü      DVD, ”Gruppeaktivitet gjør frisk”; videoopptak av aktivitetene

Prosjektleder/forsker

Håvard Sunde

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Gruppeaktivitet gjør frisk!
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2004: kr 137 000, 2005: kr 134 000
Startdato
20.08.2004
Sluttdato
30.06.2006
Status
Avsluttet