Gym og turn for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Haugesund Turnforening har pr i dag ikke tilbud i den ordinære aktiviteten for utviklingshemmede, barn/ungdom.

Målsetting

Ca 20 utøvere fra målgruppen integrert i foreningens ordinære aktiviteter. Aktivitetene skal ved prosjektslutt være selvfinansierende.

Målgruppe

Utviklingshemmede, barn/ungdom.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Turnstigen er basert på idrettens grunnstige, et konsept laget av Norges gymnastikk og turnforbund. Fokus erde ulike typene turn, motoriske ferdigheter som balanse, fiksering, fleksibilitet og spenst. Vi bruker matter, apparater og airtrack. 1 time pr uke pr aldersgruppe. 1 ekstra trener settes inn pr gruppe, som kun skal ha ansvar for utøvere i dette prosjektet. Aldersgruppe: 6-8 år og 9-13 år. Rytmisk gymnastikk: Utøverne skal utvikle styrke, smidighet og teknikk med ulike redskaper. Det innøves et program som skal vises på avslutningen. I hver time settes det av tid til lekbasert aktivitet, og timen avsluttes med uttøyning. 1-2 timer/uke. Alder: 6-8 år (RG mini) og 8-12 år. 1 ekstra trener settes inn pr gruppe, som kun skal ha ansvar for utøvere i dette prosjektet. Trampett/tumbling: Aktiviteten foregår i trampetthallen. Det fokuseres på grunnelementer og teknikk, men lek og moro er også sentralt. Timen starter selvsagt med oppvarming. Deretter jobbes det med å øve inn grunnleggende teknikk. For mye «terping» kan fort bli kjedelig, så det settes av tid til lekbasert aktivitet og litt løsere rammer også. 1-2 timer/uke. 2 trenere Alder: 8-13 år. Igjen må vi justere etter erfaring.

Fremdriftsplan

• Oppstart: 3. september 2018. Innøving av grunnleggende ferdigheter. Kurs/kompetanseutvikling trenere. Evaluering. • Vår 2019 Oppstart 15. januar. Rekruttering nye deltakere. Evaluering av opplegg og progresjon. Oppsummering av 2018/19. • Høst 2019: Opplegg for progresjon, evt. partibytte klart. Nye utøvere tas inn. Evaluering. • Vår 2020: Oppstart jan. Nye utøvere. Evaluering/rapportering. Prosjekt slutt.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Skogland Urrang

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Gym og turn for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 83 110, 2019: kr 29 400
Startdato
03.09.2018
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring