Habilitering av brukere

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Habilitering av brukere startet i 2008 som et prosjekt i regi av Blå Kors Øst AS, avdeling kontaktsenteret (BKK). Senterets målgruppe er rusavhengige og ca 200 personer serveres mat her daglig. Et viktig satsningsområde for BKK er å motivere brukerne til et rusfritt liv og å hjelpe dem i kontakt med øvrig hjelpeapparat.

 

Med prosjekt habilitering ønsket vi å bruke kursvirksomhet som metode for å øke mestrings – og problemløsningsevnen hos brukerne av senteret. Finansiering fra Extrastiftelsen gjorde det mulig å iverksette prosjektet med en ramme på tre år. Prosjektets første år ble brukt til å rekruttere kursholdere blant brukere og frivillige medarbeidere ved senteret. Undersøkelser blant brukerne, for å komme frem til relevante tema for kursene ble gjennomført i denne fasen. Det andre året gikk med til opplæring av kursholderne og utvikling av de ulike kursene. I tredje og siste år av prosjektet ble kursene gjennomført, i hovedsak med brukerne av senteret som kursdeltakere. Av i alt 8 planlagte kurs ble 4 gjennomført. Tilbakemeldingene fra disse har vært gode og kursene har gitt kursdeltakerne ny kunnskap, positive opplevelser og nye relasjoner. Til sammen har 17 personer vært innom prosjektet som kursholdere og 8 av disse er i dag i jobb, utdanning eller arbeidstrening. Erfaringene som kursholder fikk i prosjektet ga muligheter for personlig vekst og bidro sannsynligvis til de fremskrittene mange gjorde.

BKK er svært fornøyd med resultatene fra prosjekt habilitering av brukere, og arbeider for at prosjektet skal videreføres.

 


 

Prosjektleder/forsker

Jostein Hågan

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Habilitering av brukere
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Kontaktsenteret
Beløp Bevilget
2008: kr 265 000, 2009: kr 273 000, 2010: kr 280 000
Startdato
01.05.2008
Sluttdato
30.04.2011
Status
Avsluttet