Håndball for Alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Kolstad er en av de tettest befolkede bydelene i hele Norge. Bydelen har beboere som kommer fra hele 50 forskjellige nasjoner. Vår utfordring er å rekruttere barn med utenlandsk opprinnelse til en ?norsk idrett? som håndball kan sies å være.


Prosjektets målsetting
I løpet av en 3 års periode har vi et mål om å ha over 100 aktive barn som er av utenlandsk opprinnelse. I skrivende stund har vi drøyt 30 barn som faller inn under denne kategorien. Våre delmål er 50 barn første år, 75 barn andre år, og over 100 barn i løpet av 3 år.


Prosjektets målgruppe
Målgruppen er alle barn og unge i alderen 6 til 19 år som er av utenlandsk opprinnelse. Vårt hovedfokus vil være på barn og unge som bor på Kolstad og omegn. Hvis det likevel viser seg at terskelen for å delta på håndball for fremmedkulturelle barn fra andre bydeler, er lavere i Kolstad Håndball enn andre plasser, så vil vi selvsagt tilby dem muligheten for å delta også!


Beskrivelse av gjennomføring
Den som er ansvaret for å integrere barn og unge skal gjennom daglig oppfølging sørge for at barna opplever det som trygt og moro å drive med håndball. Vi har allerede et samarbeid med de lokale skolene der vi 12 uker i året leder håndballøkter med alle barna på skolen. Hvis vi får ansatt en integreringsansvarlig kommer vi til å tilby oss å være enda mer tilstede i skoletiden, slik at vi kan følge opp barna best mulig på dagtid.

Årlig arrangerer klubben ?Fargerik Håndball?, som er et gratis arrangement for styrke vennskap og samhold blant barn på Kolstad. Her vil den som er ansvarlig for å integrere barn få et betydelig ansvar for at flest mulig fremmedkulturelle barn melder seg på, samt sørge for at vi får til et best mulig arrangement til barna. Integreringsansvarlig skal jevnlig være innom trening til hvert enkelt lag, og følge opp at de både trives og føler seg trygg i treningssammenheng. For tiden deltar vi på et samarbeidsprosjekt på Kolstad, der målet er å aktivisere utenlandske barn som ikke driver med organisert aktivitet. Her er det naturlig at vår integreringsansvarlig engasjerer seg.

Den største utfordringen vi har er knyttet opp mot hjemmet. Til nå har det vært særdeles vanskelig å komme i kontakt med utenlandske foreldre. Dette er noe som må jobbes med over tid, og vi må klare å skape en aksept i hjemmet for at det er greit for en liten tyrkisk jente eller afrikansk gutt å spille håndball. Samtidig vil vi danne oss et bilde av hvordan barna har det hjemme hos seg. Vi vet av erfaring at det er veldig mange barn og unge som har sosiale vansker på skolen, og vi mistenker at det kan ha en sammenheng med hjemmeforhold som vi til nå ikke har hatt mulighet til å følge opp.


Prosjektets betydning
I Kolstad Håndball er vi ikke så opptatt av poeng og tabellplasseringer, det får evt. komme som et resultat av at barna opplever trygghet og mestring i hverdagen. Vi er mest opptatt av personlig utvikling, og at vi får integrert barn av utenlandsk opprinnelse i samfunnet vårt. Gjennom å lære de håndballens verdier og holdninger ønsker vi å styrke samholdet både mellom norske og utenlandske barn, men også samholdet utenlandske barn seg i mellom. Det å forholde seg til noen enkle regler i trening og kamp, kan ofte være noe som fører barna tettere sammen. Dette må ikke misforstås med at vi skal ta fra barn med utenlandsk opprinnelse deres tro, kultur og væremåte! Vi har kun fokus på at barna skal kommunisere bedre og skape relasjoner på tvers av kjønn, alder, kulturell og religiøs bakgrunn, fysiske forutsetninger og seksuell orientering. Vi tror at det ansvaret vi tar på oss med å oppdra og stimulere barna i ung alder kan være helt avgjørende for deres framtid.


Framdriftsplan
Vi kommer til å utlyse stillingen tvert vi har fått på plass finansieringen for prosjektet. Planlagt oppstart av prosjektet blir 1. januar 2011. Vi har allerede en løpende avtale om idrett i skoletiden, som vi vil forsøke å utvide når vi får på plass en prosjektleder. Ellers skal prosjektleder levere inn månedlige rapporter på status i prosjektet. Klubben skal også evaluere prosjektet årlig, for å se om vi evt. må gjøre noen nye tiltak for å nå våre målsettinger.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0417.pdf

Prosjektleder/forsker

Jostein Sivertsen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Håndball for Alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 400 000, 2012: kr 400 000, 2013: kr 400 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet