Håndball og Fotball for alle

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Det ble ved prosjektet start ansatt en Klubbutvikler Inkludering (100% stilling) som sammen med inkluderingsutvalgene har vert de som har skapt fremdrift og utvikling i prosjektet. Rekrutteringstiltak i samarbeid med klubbene har blitt prioritert. En sentral del i arbeidet har vert en egen utviklet modell for etablering av nye lagstilbud, sammenfattet i brosjyren ”Hvordan komme i gang med lag”. Modellen fremmer forankring i klubb og samarbeid med kommune. Følgende aktiviteter og tiltak er gjennomført for å nå målsetningene i prosjektet: Rekrutteringstiltak som aktivitetsdager og skolebesøk. Klubbesøk og klubb-kommune møter i etableringsfasen. Kompetansehevingstiltak og etablering av fagmiljø gjennom trener- og lagledermøter, trenerkurs og –seminar og impulssamlinger. Utarbeidelses av flyers og brosjyrer.

Antall personer i målgruppen

124

Oppsummering

Prosjektet har lykkes med å etablere flere lagstilbud og vist at det er behovet for tilrettelagte lagstilbuden i nærhet av der spillerne bor. Modellen for etablering av nye lag har fremmet dialog og samarbeid med kommune. Klubb-kommune samarbeidet har vert en suksessfaktor. NHF RV og NFF H har gjennom erfaringene med prosjektet besluttet å ansette Klubbutvikler Inkludering i fast stilling og vil videreføre arbeidet rettet mot målgruppen som en del av de ordinære arbeidsoppgavene.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Håndball og Fotball for alle.pdf

Prosjektleder/forsker

Tove Iren Vindenes

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Håndball og Fotball for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 300 000, 2017: kr 300 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet