Håndbok for fangers pårørende

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Det å bli pårørende til en innsatt innebærer for mange å bli kjent med en ny og fremmed verden. Fengslene er i liten grad tilrettelagt for pårørende, og FFPs erfaring viser at noen av de største frustrasjonene ved å være pårørende er:

·        Manglende informasjon

·        Manglende kunnskap om egne rettigheter

·        Manglende kunnskap om hvor man kan få hjelp

 

FFP har gjennom dette prosjektet utarbeidet en håndbok med lett tilgjengelig informasjon for pårørende. I håndboken har vi samlet informasjon om kriminalomsorgen, om lover og rettigheter. Håndboken inneholder også beskrivelse av belastningsfaktorer som kan prege pårørendes situasjon, og råd og tips til hvordan de kan gå fram for å bedre sin situasjon. I tillegg til at håndboken er tenkt som et redskap for pårørende til å finne frem i møtet med kriminalomsorgen, skal pårørende kunne kjenne seg igjen i beskrivelsene og på råd og hjelp til hvordan de kan gå fram for å bedre situasjonen sin. Å motta noe skriftlig og håndfast vil i større grad hjelpe den pårørende til å huske råd som blir gitt, og vil fungere som et viktig oppslagsverk.

 

Et resultat av pårørendehåndboken kan være at det gjør det lettere for pårørende å ta kontakt med FFP. For mange vil det være lettere å henvende seg til hjelpeapparatet med konkrete problemstillinger som en kan vise til i håndboken.

 

Videre vil håndboken være et godt hjelpemiddel for pårørende overfor andre. Mange pårørende velger å holde statusen som pårørende skjult for omgivelsene. Ved hjelp av pårørendehåndboken kan det være enklere å opplyse andre om sin situasjon. Håndboken er også et viktig middel i FFPs arbeid med å informere kriminalomsorgen og myndighetene om pårørendes situasjon, og vil kunne ha en betydning i måten pårørende blir møtt i kriminalomsorgen og i hjelpeapparatet.

Prosjektleder/forsker

Hanne L. Hamsund

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Håndbok for fangers pårørende
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
2006: kr 210 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet