Handikap-buss

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Balsfjord kommune er stor i utstrekning med sine nesten 1500 km2 og lange avstander inn til kommunesenteret hvor mesteparten av aktivitetene foregår. Avstandene til sentrum er 120-160 km t/r i alle retninger. Det eksisterte en gammel minibuss som etter hvert var blitt i en elendig forfatning. Den var dessuten veldig uhensiktsmessig siden en måtte demontere seter som har gjennomgangsbolter gjennom dørken i bussen for å få inn en rullestol. Meget vanskelig innstigning for bevegelseshemmede og overvektige.

 

Takvatn sanitetsforening satte i gang innsamlingsaksjon. Det var et samarbeidsprosjekt med mange lag og foreninger i kommunen samt næringslivet, handelsstanden og private personer. Disse blei tilskrevet og mange kom med bidrag. Innsamlingen ble annonsert i lokalavisen. Men det monnet litt lite og ville tatt mange år for å oppnå det beløpet vi trengte. LHL Balsfjord tok over prosjektet og sendte en ny runde med forespørsler til samarbeidspartnerne og sendte også en søknad via LHL til Helse og Rehabilitering om midler over et toårs prosjekt. Søknaden blei innvilget og vi er Helse og Rehabilitering en stor takk skyldig og prosjektet kunne realiseres som planlagt.

 

Målsettingen med prosjektet var å bedre livskvaliteten, bedre levekårene bryte isolasjon for en rekke mennesker. Prosjektet gikk ut på å samle inn midler til å kjøpe en buss som kan frakte rullestolbrukere og de som trenger spesielt tilrettelagt transport. Målgruppen er de inaktive menneskene, mennesker som lever i isolasjon, mennesker med til dels store bevegeleshemninger, kronisk syke og rullestolbrukere. Målet er at disse menneskene lettere skal kunne delta i samfunnslivet på lik linje med andre. At de kan delta i aktiviteter ved ulike aktivitetssentra, fysisk aktivitet, sosiale sammenkomster, arrangementer, tilstelninger, konserter, møter, besøkstjenester, utflukter/turer og spesielt der det må være tilrettelagt transport – til tilrettelagte friluftsområder.

 

Prosjektplanen er fulgt omtrent uten avvik og prosjektgruppa anser prosjektet som meget vellykket. I dag er bussen overtatt av Balsfjord Sykehjem. De har påtatt seg det videre ansvar for vedlikehold og utleie av bussen. I dag er den i bruk i gjennomsnitt tre dager i uken og benyttet av et stort antall mennesker som før satt mer isolert hjemme.

Prosjektleder/forsker

Odd P. Knutsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Handikap-buss
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2004: kr 200 000, 2005: kr 200 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
30.04.2006
Status
Avsluttet