Handikapriding Del II

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet.

Vi var så heldige å få tildelt midler fra Helse og Rehab i 2007 til innkjøp og trening av 2 hester tilpasset handikapriding. Vi er nå godt i gang med prosjektet, og regner med å ha fullført dette i løpet av Juni 2008. Dvs. at vi vil være i full gang med undervisningen til skolestart høsten 2008.

Det vi ser nå, er at vi har en ny utfordring for å drive prosjektet videre. Da det er svært vanskelig/ubehagelig å drive med riding både generelt og for handikappede om vinteren, ble det i vinter bygd ett ridehus over den eksisterende ridebanen. Dette ble gjort uten noen form for økonomiske støtte, dvs. privat finansiert gjennom ett AS.

De som har finansiert ridehallen er ikke ute etter å tjene penger på bygget, men forventer at det skal være selvfinansierende i fremtiden. Det gjør at de må leie ut hallen til ulike aktiviteter. Handikapriding er da bare en av disse aktivitetene. Vi vil derfor ha begrenset tilgang til ridehallen, og ser derfor ett stort behov for å få bygget ridebanen som er planlagt. Området har vi klart, og dugnadasinnsatsen er det ikke noe å si på, men midler til de invisteringene som må til har vi ikke pr. dags dato.

Det er flere grunner til at vi som er engasjert i handikapridingen i klubben vår er bekymret for at vi nå ikke har en utebane. Som sagt er bruken av ridehallen både om dagen og kvelden er stor, og vi ser helt klart at dette vil begrense de timene vi kan benytte til handikapriding. I tillegg har vi også en plan om å komme igang med kjøring av hest i forbindelse med og for handikapede.

2. Prosjektets målsetning

Først og fremst så er målet med å få ettablert en ridebane at vi skal ha mulighet til å tilby

handikapriding til alle tider på dagen gjennom hele uken. Vi ønsker ikke å bli sittende i en situasjon der de handikapede får begrenset tilgang til tilbudet.

I tillegg til dette vil ridebanen gi oss mulighet til å benytte kjøring av hesten enten som en konkurranseiddrett for handikapede, eller ett tilbud til de som enten ikke har lyst eller ikke har funksjon til å kunne sitte på hesteryggen. Vi kan da benytte hestene på en helt annen måte enn vi kan idag.

3. Prosjektets målgruppe

Vi vil kunne nå en større gruppe av de handikapede ved å kunne benytte ridebanen til kjøring. For de funksjonshemmede kan det være grupperinger som vil få mulighet til å konkurrere mot de

funksjonsfriske på idrettsbanen. Vi vil kunne gi tilbud til de som er sterkt handikaped ved at de kan bli kjørt. Dette tilbudet vil vi ikke kunne gi dem i dag.

4. Prosjektets betydning.

Vi mener at å få en ridebane i området vil bety at flere handikapede vil ha glede av å få fysisk trening samtidig som de vil få nærkontakt med ett dyr som kan gi trygghet og kos. For noen vil det bety at de får komme seg ut og gjøre noe som gir hverdagen mening.

Noen vil kanskje for første gang i sitt liv ha mulighet til å være med å konkurrere på en idrettsbane. Dette i seg selv kan være av stor betydning for den livskvaliteten de innehar i dag.

5. Fremdriftsplan.

Mye av grunnarbeidet vil bli gjort på dugnad, og dette vil vi starte på så snart som mulig. Den delen av prosjektet som krever finansiering vil vi starte på så snart vi får denne på plass.

Planen er å ha ridebanen klar i løpet av juni 2009, men dette avhenger selvfølgelig av når vi har finiansiering på plass.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0289.pdf

Sluttrapportsammendrag

Etter at vi startet med Handikapriding i ridehallen på Emblem i Ålesund kommune så har vi til tider opplevd at enkelte ikke har kunnet delta på sommertid pga dårlig inne-klima, som tørr luft og varme.

Selve prosjektet har derfor vært å lage en ridebane som kan benyttes når vi ikke kan ha handikapriding innendørs. Kostnadene har fordelt seg på oppbygging av grunn til ridebanen, drenering, pålegging av toppdekke, gjerde rundt ridebanen og belysning av bana.

Det som har vært den største utfordringen har faktisk vært værforholdene. Da vi satt i gang grunnarbeidet i 2009 så ble det en av de våteste sommerne og høsten på manns minne. Så kom vinteren tidelig med veldig mye snø.

Første delen av arbeidet ble stort sett utført med traktorer og lastebil. Dette pågikk i 2009. I 2010 fikk vi komme i gang med mer finarbeid. Det ble kjørt på grus, og her måtte det jevnes ut og plukkes stein. Her ble det lagt ned mange timers arbeid.

Arbeidet med ridebanen har løftet miljøet i Emblem rideklubb til nye høyder. Det har aldri vært vanskelig å få folk til å stille, og vi som er ledere i klubben er veldig stolt av det arbeidet som er lagt ned. Satsningen fremover vil være å få flere handikappede på hesteryggen, og også til kjøring av hest og vogn. Det siste har ikke vært mulig innendørs.

Prosjektleder/forsker

Eva Marie Fladmark

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Handikapriding Del II
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 150 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
30.06.2010
Status
Avsluttet