Handikapseiling

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn og målsetting: Det har i mange år vært handikapseiling i Bærum Seilforening, bla. er brygge og personheis sponset av Høvik Lions. Klubbhuset har rampe, handikaptoalett og personheis opp til lokalenes andre etasje, tilgjengelig for alle typer funksjonshemninger. Målsettingen har vært å sikre Bærum Seilforening en båt som kan brukes av funksjonshemmede i mange år fremover, og å bemanne båten med funksjonshemmede. Prosjektperioden omhandler kun innkjøp og første sesongs aktiviteter, men prosjektet sikrer funksjonshemmede et seiletilbud i Bærum Seilforening i 15-20 år, som er en antatt levetid for en seilbåt i glassfiber.

 

Gjennomføring: I 2007 fikk vi 200.000 kroner av Helse og Rehabilitering. Det var dessverrre ikke fullfinansiering i og med at vi søkte om 275.000 kroner. Heldigvis bidro Sigval Bergesen og hustru Nanki’s allmennyttige Stiftelse med 50.000 kroner, og Scheiblers legat bidro med 90.000 kroner, samt Stiftelsen Sophies Minde med 25.000 kroner. Prosjektleder har ikke tatt ut lønn eller noen godtgjørelser, og alle bidrag har gått uavkortet til innkjøp av en Sonar 23” fots seilbåt.

 

Resultater: Båten har vært i bruk av to rullestolbrukere og de hjelpere vi trenger. Båten har vært flittig i bruk til treninger, og har stilt i noen onsdagsregattaer. Har også hatt med noen funksjonshemmede for å presentere seiling, uten foreløpig å ha rekruttert flere seilere.

 

Konklusjon og videre planer: Nå som båten er på plass er det rekruttering som er utfordringen. Prosjektet aktiviserer en gruppe mennesker som ellers har få fritidstilbud pga et stort tilpassningsbehov.

 

Vi er invitert til Gøtø i Sverige for kurs eller regattaseiling mot svenske funksjonshemmede, som selv disponerer en Sonar gjennom GGSS. Gøteborg Gøtø Segel Selskap. Byggeren av Sonaren i England har invitert oss til å komme til Isle of Wigth for å låne handikaptilpasset båt av dem, og stille i regattaer der. Som klassekaptein og prosjektleder ser jeg lyst på tiden fremover, og håper vi blir flere og får til mye mer aktivitet og arrangementer.


 

Prosjektleder/forsker

Vidar Simensen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Handikapseiling
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2007: kr 200 000
Startdato
01.05.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet