Handikaptilpasset seilfly i region Midt-Norge

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

NTNU Flyklubb ønsker å tilby opplæring i seilflyging til mennesker med funksjonsnedsettelser. I dag finnes det kun tilbud om dette i Elverum og Drammen. Vi søker derfor om støtte til å kjøpe ett seilfly med handikaptilpasning slik at vi kan få etablert ett godt tilbud som dekker Midt-Norge. Klubbens rutiner og driftsform er klar for å kunne inkludere dette tilbudet . Klubben har allerede ett medlem som er rullestolbruker og elev hos oss. Vi ser at mangel på ett fast stasjonert handikaptilpasset seilfly på Oppdal gir denne eleven ett mye dårligere tilbud enn våre funksjonsfriske elever.

Målsetting for prosjektet

Tilby opplæring til seilflysertifikat for mennesker med funksjonsnedsettelse med tilstrekkelig fysisk kapasitet til å kunne bli selvstendig pilot. Tilby prøveturer og opplevelsesturer til mennesker med funksjonsnedsettelse som har tilstrekkelig fysisk kapasitet til å være med som passasjer i seilfly

Målgruppe

Mennesker med funksjonsnedsettelse som har tilstrekkelig fysisk kapasitet til å være med og fly seilfly – både som prøveturer og få opplæring i å fly seilfly.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

40

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Klubben seilflyskole, drives ihht Seilflyseksjonens og norske luftfartsmyndigheter regler. Flyet med handikaptilpasning vil gå inn i den etablerte seilflyskolen vår. Instruktøren bruker samme styringssystem for flyet uavhengig om vedkommende flyr med funksjonsfriske eller elever med funksjonsnedsettelse. Vedlikehold av flyet kan gjennomføres av klubbens tekniske ansvarlige for seilfly på lik linje med klubbens nåværende fly. Driftsorganisasjonen for ett seilfly med handikaptilpasning anses derfor som vel etablert. Prosjektgruppen vil følge opp den etablerte gruppen med kontaktpersoner i ulike interesseorganisasjoner (f.eks LARS). Kurs og aktiviteter vil blir planlagt i samarbeid med denne gruppen i tillegg til at vi vil markedsføre tilbudet om seilflyging med handikaptilpasset seilfly gjennom våre allerede etablerte kanaler (Facebook, Instagram og klubb-hjemmeside). Klubbens medlemmer vil inkludere elever med funksjonsnedsettelser på lik linje med andre elever i de daglige operasjoner på flyplassen. Klubben drives på dugnad og nye medlemmer med funksjonsnedsettelse vil bli med å drifte klubbens aktiviteter ut fra de forutsetninger de har. Ett seilfly har en forventet levetid på 40 år og kan få mange brukere i denne perioden.

Fremdriftsplan for prosjektet

Ett handikaptilpasset seilfly har leveringstid på ca 2 år. Tiden fra bestilling og frem til levering av fly jobber vi sammen med interresseorganisajonene-gruppen for å nå ut til aktuelle kandidater. Rutiner for kurs og prøveturer er allerede etablert i klubbens seilflyskole og instruktører har vi i klubben. Flyet vil få ett år med flyging innenfor Dam-prosjektperioden på 3 år. Total prosjekttid i klubben tilsvarer flyets levetid på ca 40 år.

Prosjektleder

Nina Kristin Langhelle

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Handikaptilpasset seilfly i region Midt-Norge
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 200 000, 2022: kr 200 000, 2023: kr 1 000 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring