I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Faglig-metodisk samarbeid om tilpassing av appen Talk Around It til norsk (appen Dagligliv) foregikk mellom afasiteamet ved Statped sørøst og Neuro Hero. Avveiinger ble gjort knyttet til ord og integrerte hint, i tillegg til billedkvalitet og intuitiv forståelse ved bruk av appen. En norsk app-nettside er utarbeidet i fellesskap mellom afasiteamet, Afasiforbundet i Norge og FriFugl. Innhold til nettsiden stammer fra klinikere innen afasifeltet og ikke minst voksne med afasi. Brukere med afasi har et innenfra-blikk og andre ideer enn fagpersonene, og gjør andre vurderinger av hva som er relevant, ut fra sitt levde liv.

Antall personer i målgruppen

1500

Oppsummering

App og nettside vil holdes oppdatert i tiden fremover. Om teknologi og afasi: Det er et spørsmålstegn i prosjekttittelen. «Happy Apping» ved afasi? Happy Apping brukes om en entusiastisk innfallsvinkel til bruk av apper i undervisning. Spørsmålstegnet refererer til den skepsis man kan ha. Hvor «happy» blir bruk av apper for voksne med afasi? Prosjektet bidrar til sunn skepsis så vel som begeistring knyttet til slik appbruk. Den nye appen Dagligliv er en faglig velbegrunnet app for voksne med afasi. Nettsiden app.afasi.no bidrar til å gjøre det lettere å velge gode apper (fremfor mange apper).

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport, 2018, Happy Apping.pdf

Prosjektleder/forsker

Line Haaland-Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
«Happy Apping» ved afasi?
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Statped sørøst, fagavdeling språk/tale, afasiteamet
Beløp Bevilget
2016: kr 312 000
Startdato
03.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Under gjennomføring