HC fotball i Nord-Norge!

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

På bakgrunn av prosjektsøknaden som var over tre år, så ble det valgt ut fire punkter for året 2016; 1. Kretsvise HC ansvarlig 2. Få i gang serie. 3. Deltakelse på TOLK konferansen («Den store trener – og laglederkonferansen» til NFF) 4. Deltakelse på Landsturneringen. Prosjektet starter med telefonmøter, hvor veien videre ble avklart. Prosjektet har fått god støtte fra Ekstrastiftelsen. Selv om støtten ble endret fra opprinnelig søknad, så er dette viktige midler i forhold til å opprettholde aktivitet for denne gruppen. To viktige områder, klubbesøk og utdanning av personell rundt og i lagene, blir en del av veien videre. Metoden som ble valgt var nok noe forskjellig fra de ulike kretsene. Finnmark har en klubb med HClag. Dette høres lite ut, men mange små steder, gjør det vanskelig å opprette fotballtilbud. Men Alta er oppegående, og en klubb mange i Finnmark ser opp til. Så vi håper at dette vil gi ringvirkninger over tid. To steder er det starter serie. Hvorav den i Troms ble gjennomført sommeren 2016, som den foreløpig store suksessen til prosjektet. Det deltok representanter fra prosjektet på TOLK konferansen, og alle kretsene hadde med ett lag i landsturneringen.

Antall personer i målgruppen

300

Oppsummering

Den store overføringsverdien er Triangelserien til Troms FK. Måten deres SA, Sigmund Wibe-Karlsen har jobbet som frivillig, er beundringsverdig. Triangelserien viser at det er mulig å få til gode tilbud, men litt hjelp i forhold til organiseringen fra fotballkretsen. Med en stå-på person i tillegg, så gir dette resultater. I tillegg er det at kretsen har en frivillig koordinater (SA), som jobber kun med inkludering, i dette tilfellet med HC lag. Da settes fokuset i hele organisasjon, og klubbene har ett kontaktpunkt å forholde seg til.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport_Nord-Norsk HC serie_Extrastiftelsen_2016_versjon 3.pdf

Prosjektleder/forsker

Daniel Kvile

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
HC fotball i Nord-Norge!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 150 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet