Hefte om hjertebehandling

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det er utarbeidet et informasjonshefte som skal fungere som et oppslagsverk og en håndbok for familier som har et hjertesykt b

Det er utarbeidet et informasjonshefte som skal fungere som et oppslagsverk og en håndbok for familier som har et hjertesykt barn, og andre interesserte. Heftet har følgende innhold:

·        Det normale hjertet

·        Hjertesykdom hos barn

·        Medfødte hjertefeil

·        Undersøkelser

·        Når barnet skal hjerteopereres

·        Slik kan hjertefeil behandles

·        Hverdagen hjemme

·        Rettigheter

·        Hjertebarn i barnehagen

·        Hjertebarn i skolen

·        Ernæring

·        Fysisk aktivitet

·        Hjertebarnsfamilien

·        Hjertebarnets selvbilde

·        Når hjertebarn blir ungdom

·        Habilitering, individuell plan

·        Sorg

 

Selve håndboka skal gi en oversikt, og skal kunne fungere som en veiviser og markedsføring av nettversjonen av Barnehjertehåndboka som ligger på FFHBs nettsider. Her ligger det mye mer informasjon på de ulike temaene, denne informasjonen vil også bli oppdatert løpende. Se www.ffhb.no – Barnehjertehåndboka

 

Løsningen har blitt god, og vil etter vårt syn være et viktig bidrag for å gjøre situasjonen bedre for familier med hjertesyke barn. Spesielt mener vi nettversjonen er fremtidsrettet, og kan vise seg å bli et viktig utgangspunkt for videre utvikling.

Prosjektleder/forsker

Erik Dahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Hefte om hjertebehandling
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2003: kr 100 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet