Heis bestefar i grana!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Regionen gjennomfører i 2013 prosjektet Heis Bestemor i Furua (2012/3/0248). Det har blitt en stor suksess og medførte at prosjektleder ble tildelt månedens ildsjel av Extrastiftelsen juni 2013.

Se mer på: http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Manedens-ildsjel/


Og dekning i Fredrikstad blad med forside og stort oppslag inni. God reklame for prosjektet, Extstrastiftelsen og Astma- og Allergiforbundet.

Tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig gode noe nyhetsartikkelen reflekterer.

Regionen ønsker derfor å videreføre prosjektet et år til, var opprinnelig søkt om for 2 år, for å få med enda flere deltakere og dermed nå flere mennesker med dette gode tilbudet. Fagutvalget i ekstrastiftelsen uttalte i fjor:

Bevilgningen for 2013 er gitt i henhold til budsjettet i søknaden. Gjentatt aktivitet. Omgjort til ettårig prosjekt. Kan eventuelt komme tilbake med ny ettårig søknad senere år. Ny sluttdato satt til 31.12.13.07.11.12 Søknadsbeløp for år 2 og år 3 slettet. Opprinnelig søkt beløp kr 89 500 for år 2.
Prosjektets målsetting:

Hovedmål:
Forbedre helsen til KOLS pasienter gjennom å få de med på trivelig fysisk aktivitet ute i friluft.

Delmål:
For å oppnå hovedmålet vil vi søke følgende delmål:
• Bedret kunnskap om egen KOLS og riktig medisinering
• Bedret kunnskap om sin KOLS og fysisk aktivitet
• Større fysisk aktivitet med og etter deltagelse i opplegget og dermed øket livskvalitet
• Bedret selvfølelse og dermed øket livskvalitet

Prosjektets målgruppe:
Eldre KLOS pasienter som er helt eller delvis uføretrygdet grunnet sykdommen.

Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet består av en trimdel og en faglig kunnskapsdel. Kunnskapen gis som del av trimmopplegget, når man samles til pauser underveis i trimmen. Det gjennomføres 4 fredager April-Juni og 4 fredager Sept-Nov 2013. deltakere får medbrakt kaffe og noe og bite i og sykepleier er med hele tiden.

På mange måter er også dette en smart måte å overføre kunnskap på. Det er ikke temakvelder men gis i form av både små fellesbolker og individuell veiledning. Men utført under selve trimutførelsen. Da blir det satt i en praktisk sammenheng og kanskje mer trivelig enn ved typiske kveldsmøter, hjemmebesøk eller veiledning på helseinstitusjoner.

Antall pasienter er satt til maks 20 for å kunne gi nok veiledning. Alle får en samtaler under veis, enten til eller fra endested eller begge deler. Turlengde varierer litt etter vær, men tur blir det uansett. Deltagere får også liten bok som de noterer ned i hjemme mellom ukene erfaringer som de tar med og deler eller for å få faglige råd om. Fokus på mestring og bedre livskvalitet i hverdagen.

Markedsføring via lokallagene i regionen for deltagelse og via media. Nå vil all positiv omtale fra årets prosjekt bli brukt som basis og også bruk av deltakerne fra årets opplegg mot andre de kjenner.

For årets oppfølging legger vi også inn litt til annonsering i lokalaviser for vi ser det trengs for å få nok deltagere selv om vi lyktes godt i år.

Prosjektets betydning
Mange eldre mennesker med KOLS får alt for dårlig aktivitetsnivå og får dermed unødvendig dårlig helse og livskvalitet.

Vi vet fra mange prosjekter mot målgruppen landet rundt og tilbakemeldinger til regionen at mange med KOLS kvier seg for aktiviteter fordi de er redd for å ikke mestre aktiviteten. Videre er mange redde for å få kraftig hosteanfall eller annet de synes er ubehaglig å få rundt andre. De har også ofte dårlig selvtillit grunnet lav fysisk form.

I dette prosjektet har vi lyktes med å skape en fantastisk flott ramme for fordeling av kunnskap og gi ny mestringsfølelse. Deltakernes tilbakemeldinger har vært entydig positive og det er allerede snakk om at årets deltagere vil lage egen turgrupper sammen når prosjektet er over.

Framdriftsplan:
Prosjektet består av 2 hoveddeler med gjennomføring samt forberedelser, evalueringer og rapportering:

1. Forberedelser og marekdsføring
2. Trimdager våren 2014
3. Evaluering og justering
4. Trimdager høsten 2014
5. Rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for Heis Bestfar i Grana-ver15Jan2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Mona Louise Marthinussen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Heis bestefar i grana!
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 121 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet