Heis bestemor opp i furua!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Regionen får mange henvendelser fra og via lokallagene om det er mulig å få til mestringshjelp for eldre personer med KOLS og kanskje noe som får dem opp av sofaen. Opplegget her er tenkt som et lavterskeltilbud som kan passe mange. Trim og trening er et viktig element i rehabilitering av KOLS pasienter og dersom et slikt tilbud kan supplere det som tilbys av det offentlige og ikke minst få noen med som ellers er for stillesittende, er det verdifullt.

Det ble startet et meget suksessrikt prosjekt med KOLS pasienter i Drammen i 2011 med støtte fra Extrastiftelsen med å få med KOLSere på treningssenter (2010/3/0249).

Vi ønsker å arrangere trening og veiledning for KOLS-pasienter ved turer i Fredrikstadmarka. Erfaringene fra prosjektet i Drammen vil være veldig nyttige for oss i dette prosjektet

Prosjektets målsetting:
Hovedmål:
Forbedre helsen til KOLS pasienter gjennom å få de med på trivelig fysisk aktivitet ute i friluft.
Delmål:
For å oppnå hovedmålet vil vi søke følgende delmål:
• Gi deltakerne bedre kunnskap om egen KOLS og riktig medisinering
• Gi deltakerne bedre kunnskap om sin KOLS og fysisk aktivitet
• Større fysisk aktivitet med og etter deltagelse i opplegget og dermed øket livskvalitet
• Bedret selvfølelse og dermed øket livskvalitet


Prosjektets målgruppe:
Eldre KOLS pasienter som er helt eller delvis uføretrygdet grunnet sykdommen.

Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet består av en trimdel og en faglig kunnskapsdel. Kunnskapen gis som del av trimmopplegget, når man samles til pause halvveis i trimmen. Det gjennomføres 10 dager April-Juni og Sept-Nov 2013. Opplegget justeres løpende etter som man får erfaring med gjennomføringen.

På mange måter er også dette en smart måte å overføre kunnskap på. Det er ikke temakvelder men gis i form av både små fellesbolker og individuell veiledning. Men utført under selve trimutførelsen. Da blir det satt i en praktisk sammenheng og kanskje mer trivelig enn ved typiske kveldsmøter, hjemmebesøk eller veiledning på helseinstitusjoner.
Hver trim dag består av følgende 10 deler:
1. Oppmøte skytterhytta (Fredrikstadmarka)
2. Gå til skihytta, sykepleier og prosjektleder med på turen
3. Individuelle samtaler med under veis
4. Matpause skihytta,
5. Fagtema 15 min ved sykepleier/prosjektleder (på skihytta)
6. Diskusjon 15 min
7. Gå tilbake til skytterhytta, sykepleier og prosjektleder med på turen
8. Individuelle samtaler under veis
9. Avslutning ved skytterhytta
10. Takk for dagen og utdeling av info etc.

Prosjektets betydning
Mange eldre mennesker med KOLS får alt for dårlig aktivitetsnivå og får dermed unødvendig dårlig helse og livskvalitet.

Vi vet fra mange prosjekter mot målgruppen landet rundt og tilbakemeldinger til regionen at mange med KOLS kvier seg for aktiviteter fordi de er redd for å ikke mestre aktiviteten. Videre er mange redde for å få kraftig hosteanfall eller annet de synes er ubehagelig å få rundt andre. De har også ofte dårlig selvtillit grunnet lav fysisk form.

I dette prosjektet så søker vi å gjøre tersklene for å bli med så lave som mulig for å skape en positiv mestringsfølelse. Samtidig med en trygg ramme og trivelig ramme. Vi har god tro på dette prosjektet og lykkes vi har vi etablert et lavterskeltilbud som bør kunne la seg videreføres mange andre steder også.

Framdriftsplan:
Prosjektet består av 4 hoveddeler med gjennomføring samt forberedelser, evalueringer og rapportering:

Aktivitet
Forberedelser 2013
Trimdager våren 2013
Evaluering og justering 2013
Trimdager høsten 2013
Evaluering og justering 2014
Trimdager våren 2014
Evaluering og justering 2014
Trimdager høsten 2014
Rapportering 2014

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0248.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag

Søkerorganisasjon: Astma og Allergiforbundet, Region Østfold
Søknaden gjelder: Rehabilitering
Antall år: 1 (videreføres i ett år til som nytt prosjekt).
Forventet startdato: 1. Januar 2013
Forventet sluttdato: 31. desember 2013
Organisasjonsledd utenfor sentralt: Ja, NAAF region Østfold
Utføres av ekstern instans: Nei
Prosjektleder: Mona Louise Marthinussen, NAAF region Østfold
Landsdekkende: Nei, Kun Østfold
Prosjekttema: Trim ute i Fredrikstadmarka med kyndig
veiledning for eldre med KOLS for å bedre helse og livskvalitet.

Helseområde: Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende

Alderskategori: Eldre
Utføres av ekstern instans: Nei
Søknadssum for 2013: 98.500 kroner

Prosjektleder/forsker

Mona Louise Marthinussen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Heis bestemor opp i furua!
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 98 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet