Helse for eldre innvandrere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

4-5 000 pakistanske innvandrere er over 50 år

4-5 000 pakistanske innvandrere er over 50 år. De har høy forekomst av diabetes og hjerte-/lungesykdom. Også en rekke andre diagnoser forekommer. Mange kvinner har hepatitt B. Mange av innvandrerne har mistet en del av selvbildet og livskvaliteten. Disse menneskene har hatt et meget tøft liv i 30-35 år. De har mellom annet levd med sosial ulikhet, språkvanskeligheter, isolert miljø og uten fritidsaktiviteter. Å komme til Norge har vært en kulturell revolusjon i livet deres. Det har også medført nye og mer usunne leve- og kostvaner. De er i tillegg lite fysisk aktive etter at de forlot Pakistan som unge. Da var mange av dem fysisk aktive bønder. Etter at de kom til Norge, jobbet de mye og hadde lange arbeidsdager. De var ikke opplagt til fysisk aktivitet utover det jobben krevde av ofte ensidige belastninger. Mange eldre innvandrere trenger hjelp til å få et rikere liv.

 

Pakistansk Norsk Eldreforening (NPEF) har 110 medlemmer. Oslo kommune har skaffet lokale (Grønland Eldresenter), men gir ingen økonomisk støtte. Hittil er foreningen NPEF) drevet med selvhjelp. Foreningen ville lage et prosjekt som skulle bidra til at eldre og syke fikk informasjon om lunge, hjerte- og karsykdommer, diabetes og hepatitt B. Det skulle også bidra til at brukerne fikk helsefremmende, trivselsfremmende og inspirerende opplevelser.

Målgruppen var eldre og syke med innvandrerbakgrunn. Prosjektlederen er også sekretær i NPEF.

 

Prosjektet ble gjennomført med i alt 19 arrangement, med tema fra foredrag om sykdom og trygderetter til grillfester og 17. mai feiring. I starten kom det ca 30 deltakere, de siste gangene kom det bortimot 100 stykker. Det kom flest menn på samlingene. Sannsynligvis skyldtes det at reglene i det pakistanske samfunnet ikke tillater at kvinner deltar i forsamlinger med fremmede menn. Noen kvinner kom likevel.

 

Gruppen vil prøve å fortsette møtene selv om prosjektet er slutt.

Prosjektleder/forsker

Faiz Ahmad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Helse for eldre innvandrere
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2006: kr 195 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet