Helse i friluftsliv – akutte informasjonstiltak

Sluttrapportsammendrag

Informasjon om hva man kunne gjøre under strenge korona-tiltak våren 2020 var veldig ettertraktet, både blant befolkningen og media. Naturen var omtrent det eneste som var åpent, og var også blant de få tingene som var åpent hele 2020. Prosjektet bidrog, og bidrar ennå – siden det er et pågående prosjekt med annen finansiering, til at befolkningen fikk informasjon om gjeldende regelverk og smittevernsreglement for friluftslivet, og det gikk mye tid til mediehenvendelser på grunn av pandemien og det faktum at alle skulle feriere i eget land.

Med hjelp fra Stiftelsen Dam evnet Norsk Friluftsliv å informere befolkningen, bistå media med ekspertise og informasjon, inspirere til økt aktivitet utendørs i naturen i en tung tid, og også øke kunnskapen og kjennskapen til allemannsretten og dens plikter.

Prosjektet startet opp igjen da Oslo gikk inn en ny sosial nedstengning november 2020, og vil i alle fall pågå ut februar 2021. Prosjektet bidro til at man fikk beholdt ekspertise fra to av våre medlemsorganisasjoner i arbeid, der permittering ville vært alternativet, og man satset også tungt på ekspertise in-house, i stedet for konsulenter eller byrå – noe som bidro til at prosjektet ble så bra som det ble.

Det er vanskelig å anslå hvor mange som mottok tiltak i dette prosjektet, da man i juni alene nådde over én million mennesker – bare på sosiale medier. Så må man regne alle mediesaker i tillegg, og gjøre det for april-september, og i tillegg se antall nådd på Facebook, Instagram, Snapchat og YouTube. Men det vil likevel ikke gi noe riktig tall, da man i perioden april-september vil ha nådd de samme menneskene mange ganger gjennom sosiale medier, i tillegg til media.


Søknadssammendrag

Produsere informasjon om friluftslivets muligheter under korona-pandemien, og hva de frivillige organisasjonene kan bidra med. Dekke akutt informasjonsbehov i befolkningen og i media om råd, innspill, tips til hvor og hvordan holde seg fysisk aktiv, hvordan vi kan feriere, skikk og bruk i naturen mv.

Lage pressemeldinger, produsere innslag for TV og radio, distribusjon av budskap om sporløs ferdsel i sosiale medier.

Prosjektleder

Lasse Heimdal

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Helse i friluftsliv – akutte informasjonstiltak
Organisasjon
Norsk Friluftsliv
Beløp Bevilget
Kr 180.000
Startdato
30.04.2020