Helse i hver matbit

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ifølge Folkehelseinstituttet kan kosthold og ernæring være avgjørende for den fysiske og psykiske helsen. Den offentlige informasjonen om kosthold og ernæring vi har funnet på helsenorge.no og helsedirektoratet har vært utelukkende tekstbasert. Det aller meste av matlagingsprogrammer på TV og nett er laget som underholdning og har mindre fokus på pedagogisk formidling med et helseformål. Ikke alle mennesker er effektive lesere som får god utbytte av skriftlig informasjon. Dette gjelder også døve/hørselshemmede. Det finnes ikke informasjon om kosthold og ernæring som er tilpasset vår målgruppe.

Målsetting for prosjektet

Formidle kunnskap om sunn kosthold og ernæring gjennom en serie med to døve programledere som viser sunn matlaging i praksis. Informasjonen formidles gjennom å vise direkte matlaging, tegnspråk, undertekster og tydelig fortellerstemme. Serien vil ha 20 episoder med ulike temaer og vise matlaging.

Målgruppe

Døve og hørselshemmede i Norge og ellers de som har utfordringer med å tilegne seg kunnskap om kosthold og ernæring gjennom tekstbasert informasjon.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

55000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet gjennomføres som en informasjonsfilmproduksjon. Vi har en prosjektgruppe bestående av prosjektleder, fagpersoner innen kosthold og ernæring (inkludert programledere) og en brukerrepresentant utvalgt av HLF. Prosjektet forankres i Supervisuell, som er den eneste mediebedriften i Norge som kun har døve/hørselshemmede ansatte (inkludert ledere og eiere). Informasjonsfilmserien skal: * bidra til bedre helse hos døve og hørselshemmede. * skape større bevissthet rundt kostvaner. * bidra til mestring ved å klare å lage mat som er sunn og smaker godt. * skape overskudd til bedre mestring av livet generelt. * forebygge livsstilssykdommer som følge av usunt kosthold. Programlederne skal gi både generell kunnskap om kosthold og vise konkrete, spesifikke oppskrifter. Nøyaktig hva dette innebærer vil bli utarbeidet i manus for serien, i samarbeid med både kokkene og ernæringsfysiolog som er prosjektets faglige samarbeidspartner. All informasjon skal basere seg på offisielle kostholdsråd som er vitenskapelig basert. Distribusjon og formidling av serien vil skje i samarbeid med HLF. Viktige formidlingskanaler vil være sosiale medier og nett. Serien vil også bli publisert på tegn.tv, en offentlig støttet nettkanal for tegnspråkfilm.

Fremdriftsplan for prosjektet

Høst 2020: Oppstartsmøte prosjektgruppe. Workshop programlederne/kokkene og ernæringsfysiolog. Manusutvikling 20 episoder. Produksjonsplanlegging. Vår – høst 2021: Evalueringsmøte prosjektgruppe. Eventuelle justeringer etter evalueringsmøte. Filmproduksjon. Postproduksjon Evalueringsmøte Vår 2022: Lansering og distribusjon Siste evalueringsmøte, konklusjon og avklare videreføring Sluttrapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Formidle kunnskap om sunn kosthold og ernæring gjennom en serie med to døve programledere som viser sunn matlaging i praksis. Informasjonen formidles gjennom å vise direkte matlaging, tegnspråk, undertekster og tydelig fortellerstemme. Serien vil ha flere episoder med ulike temaer og vise matlaging i praksis. Målgruppe: Døve og hørselshemmede i Norge og ellers de som har utfordringer med å tilegne seg kunnskap om kosthold og ernæring gjennom tekstbasert informasjon. Bakgrunn: Ifølge Folkehelseinstituttet kan kosthold og ernæring være avgjørende for den fysiske og psykiske helsen. Det aller meste av matlagingsprogrammer på TV og nett er laget som underholdning og har mindre fokus på pedagogisk formidling med et helseformål. Ikke alle mennesker er effektive lesere som får god utbytte av skriftlig informasjon. Dette gjelder også døve/hørselshemmede. Det finnes ikke informasjon om kosthold og ernæring som er tilpasset vår målgruppe.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålet er vanskelig å tallfeste, fordi dette vil følge av bedre informasjon til målgruppen. Men det konkrete målet for prosjektet, som er å lage en filmserie som formidler kunnskap om sunn matlaging, og viser dette i praksis, er fullt ut oppnådd. Det var opprinnelig i søknad angitt et mål om å lage en serie med 20 episoder, og vi har laget langt flere enn dette. Vi har også PDF-ark med oppskrifter som er nedlastbar ved siden av hver episode i Tegn.TV.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført som en informasjonsfilmproduksjon. En utdannet ernæringsfysiolog var faglig ansvarlig for innholdet, og begge programledere var døve/hørselshemmede som er utdannede kokker. Prosjektet ble forankret i Supervisuell, som er en mediebedrift drevet av døve/hørselshemmede. Det ble produsert en serie som formidler kunnskap om matlaging, viser matlaging i praksis, med oppskriftsark til hver episode som kan lastes ned som PDF der serien er publisert på Tegn.TV. Serien er utformet for å * bidra til bedre helse hos døve og hørselshemmede. * skape større bevissthet rundt kostvaner. * bidra til mestring ved å klare å lage mat som er sunn og smaker godt. * skape overskudd til bedre mestring av livet generelt. * forebygge livsstilssykdommer som følge av usunt kosthold. Serien er publisert på nettkanalen Tegn.TV og lenkes til via HLFs prosjektside på nett. Tegn.TV viderefører også prosjektet gjennom å overta ansvar for publisering, samt å publisere noen gjenstående episoder. (Det er allerede publisert flere episoder enn de 20 som var målsetning for prosjektet).

Resultater og resultatvurdering

I prosjektsøknad er målet for antall personer som nås i prosjektet 55.000, nå har vi satt 10.000 som er nådd fram til nå. Grunnen er at mange av episodene er nylig publisert, og serien vil stå i mange år på Tegn.TV, som viderefører prosjektet. Serien kan også bli publisert flere steder. Så målsetningen i søknad er reell, men vil bli oppnådd etter en lengre tidsperiode etter prosjektavslutning. Resultatet av serien, med episoder med matlaging, vurderer vi å være god da vi har produsert dette som en flerkameraproduksjon og forsøkt å nå en teknisk kvalitet som er høyere enn “enklere” studioproduksjoner. Men dette har også vært teknisk krevende, og produksjonen ble mye dyrere enn forventet. En utfordring var selve størrelsen på produksjonen; det ble filmet med 4 kameraer samtidig. Mengden opptak ble nærmere 10 TB, som var en utfordring å håndtere. Prosjektet startet i august 2020, og ble også påvirket av koronasituasjonen. Etterarbeidet var utfordrende, noe som medførte budsjettsprekk.

Oppsummering og videre planer

Tegn.TV viderefører prosjektet, gjennom å sørge for at filmserien forblir fritt tilgjengelig på nettkanalen. Det er fortsatt noen episoder som ikke er publisert, og Tegn.TV følger opp så alle blir publisert. Vi har publisert mer enn 20 episoder nå, så målsetningen er oppfylt. Vi kommer likevel til å publisere flere episoder, siden de allerede er filmet og klippet, til tross for at prosjektbudsjettet er overskredet.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Helse i hver matbit
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør, mediebedrift drevet av døve/hørselshemmede)
Beløp Bevilget
2020: kr 475 000, 2021: kr 490 000
Startdato
01.08.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet