Helse i hver matbit

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ifølge Folkehelseinstituttet kan kosthold og ernæring være avgjørende for den fysiske og psykiske helsen. Den offentlige informasjonen om kosthold og ernæring vi har funnet på helsenorge.no og helsedirektoratet har vært utelukkende tekstbasert. Det aller meste av matlagingsprogrammer på TV og nett er laget som underholdning og har mindre fokus på pedagogisk formidling med et helseformål. Ikke alle mennesker er effektive lesere som får god utbytte av skriftlig informasjon. Dette gjelder også døve/hørselshemmede. Det finnes ikke informasjon om kosthold og ernæring som er tilpasset vår målgruppe.

Målsetting

Formidle kunnskap om sunn kosthold og ernæring gjennom en serie med to døve programledere som viser sunn matlaging i praksis. Informasjonen formidles gjennom å vise direkte matlaging, tegnspråk, undertekster og tydelig fortellerstemme. Serien vil ha 20 episoder med ulike temaer og vise matlaging.

Målgruppe

Døve og hørselshemmede i Norge og ellers de som har utfordringer med å tilegne seg kunnskap om kosthold og ernæring gjennom tekstbasert informasjon.

Antall personer i målgruppen

55000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet gjennomføres som en informasjonsfilmproduksjon. Vi har en prosjektgruppe bestående av prosjektleder, fagpersoner innen kosthold og ernæring (inkludert programledere) og en brukerrepresentant utvalgt av HLF. Prosjektet forankres i Supervisuell, som er den eneste mediebedriften i Norge som kun har døve/hørselshemmede ansatte (inkludert ledere og eiere). Informasjonsfilmserien skal: * bidra til bedre helse hos døve og hørselshemmede. * skape større bevissthet rundt kostvaner. * bidra til mestring ved å klare å lage mat som er sunn og smaker godt. * skape overskudd til bedre mestring av livet generelt. * forebygge livsstilssykdommer som følge av usunt kosthold. Programlederne skal gi både generell kunnskap om kosthold og vise konkrete, spesifikke oppskrifter. Nøyaktig hva dette innebærer vil bli utarbeidet i manus for serien, i samarbeid med både kokkene og ernæringsfysiolog som er prosjektets faglige samarbeidspartner. All informasjon skal basere seg på offisielle kostholdsråd som er vitenskapelig basert. Distribusjon og formidling av serien vil skje i samarbeid med HLF. Viktige formidlingskanaler vil være sosiale medier og nett. Serien vil også bli publisert på tegn.tv, en offentlig støttet nettkanal for tegnspråkfilm.

Fremdriftsplan

Høst 2020: Oppstartsmøte prosjektgruppe. Workshop programlederne/kokkene og ernæringsfysiolog. Manusutvikling 20 episoder. Produksjonsplanlegging. Vår – høst 2021: Evalueringsmøte prosjektgruppe. Eventuelle justeringer etter evalueringsmøte. Filmproduksjon. Postproduksjon Evalueringsmøte Vår 2022: Lansering og distribusjon Siste evalueringsmøte, konklusjon og avklare videreføring Sluttrapportering

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Helse i hver matbit
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør, mediebedrift drevet av døve/hørselshemmede)
Beløp Bevilget
2020: kr 475 000, 2021: kr 490 000
Startdato
01.08.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring