Helse og mestring med ball og hjul!

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Trondheim Basketballklubb (TBBK) ble stiftet i 1983 av rullestolbrukere for å drive med rullestolbasket. I over 25 år har klubben trent regelmessig og deltatt i turneringer i inn- og utland. Rundt 100 spillere har vært innom klubben i kortere eller lengre tid.

Rullestolbasket spilles med en spesiell type rullestol, som er spesielt egnet til formålet, og med mål godkjent av det internasjonale forbundet for rullestolbasket (IWBF). Det er 3 forskjellige varianter stoler, etter posisjon på banen: Center, forward og guard. Vanlige rullestoler er i liten grad egnet til rullestolbasket.
Det spilles på ordinære basketballbaner med ordinær høyde på kurvene. Hvert lag består av 5 spillere.

Betydningen av fysisk aktivitet i mestringssammenheng og komplikasjonsforebyggende tiltak bekreftes av utallige forskningsrapporter og utredninger. Likeledes viser undersøkelser at helsetilstanden til funksjonshemmede er dårligere enn for gjennomsnittsbefolkningen. Mangel på regelmessig fysisk aktivitet er en av de viktigste parametrene i forhold til dårligere helse.

TBBK ønsker å bringe aktiviteten som medlemmene har hatt så stor glede og nytte av, ut til flere rullestolbrukere. I den forbindelse ser klubben behov for å sette i verk nye tiltak. For å nå yngre grupper rullestolbrukere må prosjektet etablere et regelmessig kamptilbud for å motivere til trening. Kamper mellom treningene gjør rullestolbasket enda mer attraktiv.

I Norge finnes kun 4-5 rullestolbasketlag. Det sier seg selv at kamper og turneringer mellom disse lagene blir sjeldne og medfører høye reisekostnader.

I tråd med integreringsprosessen i norsk idrett, har TBBK derfor søkt kontakt med Basketregion Midt-Norge, for å spille i ordinær 3. div. Gjennom seriespill vil vi kunne få et kamptilbud vi ellers ikke ville hatt.

Trondheims fremste basketlag, Trondheim Tornadoes, har tilbudt TBBK å spille oppvisningskamper før, og i pausen under, sine 2. divisjonskamper.

2. Prosjektets målsetting
Prosjektet vil rekruttere minimum 10 yngre rullestolbrukere, som vil danne stammen i et nytt lag i TBBK. Klubbens etablerte spillere vil delta som mentorer for disse. Ekstern trener vil bli hentet inn i samarbeid med Basketregion Midt-Norge.
Samfunnsmål:
Bedre helse og økt selvstendighet blant funksjonshemmede, medfører færre og kortere sykehusinnleggelser, mindre belastning på hjelpetjenestene og funksjonshemmede som bidragsytere i samfunnet i stedet for ytelsesmottagere.
Effektmål:
Bedre helse i form av kondisjon, styrke, koordinasjon og hurtighet blant rullestolbrukere som rekrutteres til prosjektet. Økning av mestringsevnen i rullestol vil føre til større grad av selvstendighet og økt deltagelse også innen andre samfunnsområder.
Forventet resultatmål:
Prosjektet forventer å rekruttere minimum 10 yngre rullestolbrukere som gjennom aktiviteten i TBBK opplever glede gjennom å drive en fysisk aktivitet, med lek og trening, sammen med andre i tilnærmet samme situasjon.

3. Prosjektets målgruppe
Prosjektets målgruppe er unge rullestolbrukere i Trondheim-regionen.

4. Prosjektets betydning
Individ og samfunn:
Fysisk aktivitet bidrar til bedre helse og større grad av mestring. Dette gir lavere belastning på helsevesen og hjelpeapparat, samtidig som det gir større samfunnsdeltagelse og bidrag til samfunnet fra den enkelte.
Overføringsverdi:
Norsk idrett er inne i en prosess der funksjonshemmede integreres i idretten på lik linje med andre. Prosjektet vil ha overføringsverdi både innenfor Norges Basketballforbund og andre idretter. Spesielt gjelder dette at spillere uten funksjonsnedsettelser spiller på rullestolbrukernes premisser. Også andre samfunnsområder vil kunne ha nytte av denne måten å tenke integrering på.

5. Fremdriftsplan
Jan 2010 Bestilling basketrullestoler
Mars 2010 Basketrullestoler mottas
April 2010 Rekrutteringssamling 1
April 2010 Gjennomføring av start-tester
Mai 2010 Påmelding 3. divisjon
Aug 2010 Rekrutteringssamling 2
Aug 2010 Gjennomføring av start-tester for nye spillere
Sept 2010 – april 2011 Oppvisningskamper ved Tornadoes-kamper
Sept 2010 – april 2011 Kamper i 3. Divisjon
Jan 2011 Avslutningstester
Feb-april 2011 Sammenfatning og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0301.pdf

Prosjektleder/forsker

Terje Roel

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Helse og mestring med ball og hjul!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 276 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet