Helseambassadører – nasjonal utvidelse

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Siden mars 2020 har pandemien stått øverst på agendaen i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), bl.a. gjennom å spre koronarelatert informasjon til innvandrere. Korrekt informasjon finnes, men er ikke tilgjengelig for en mottaker før den formidles i en kontekst eller kulturell referanseramme som mottakeren relaterer seg til, og vi vet at det har vært mye feilinformasjon og misforståelser knyttet til pandemien i en del innvandrermiljø.

Høsten 2020 startet Drammen sanitetsforenings (DSF) prosjektet Helseambassadører (finansiert av Stiftelsen Dam og IMDi), der frivillige, flerspråklige og flerkulturelle kvinner kurses til å bli helseambassadører som oppsøker minoritetsspråklige innbyggere med kvalitetssikret og kulturelt og språklig tilpasset informasjon om bl.a. karantene og avstand, symptomer og testing. Det lokale tiltaket er svært målrettet vellykket, og nå skal vi spre det til flere steder i landet.

Målsetning / forventet resultat
Språklig og kulturelt tilpasset informasjonsformidling om covid-19, smittevern og vaksinering skal bidra til at flere både forstår og kan forholde seg til retningslinjene og rådene som myndigheter nasjonalt og lokalt gir. Dette kan igjen føre til at færre smittes, og at man hindrer smitte videre i egen familie og nettverk. Tiltaket vil også kunne bidra til økt tillit mellom enkelte innvandrere og myndighetene, og redusere skepsis til vaksinering.

Målgruppe:
Kurse 50 frivillige flerspråklige og -kulturelle kvinner som skal spre koronarelatert informasjon til 5000 minoritetsspråklige personer i seks mellomstore byer.

Metode:
Helseambassadører er et lavterskeltiltak der kvinner som likepersoner oppsøker en familie eller liten gruppe i eget nettverk og bruker myndighetenes informasjon om covid-19 som grunnlag for samtale.

Tidsplan:
Januar-mars: Rekruttere prosjektleder, nasjonal koordinator, lokalforeninger, flerspråklige frivillige, lokale samarbeidspartnere (inkl. helsefaglig ansvarlige).
Mars-november: Opplæring av frivillige, informasjonsdeling, faglig påfyll og oppdatering av frivillige.
Desember: Sluttføring

Prosjektleder/forsker

Anniken Schwamborn

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Helseambassadører – nasjonal utvidelse
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 675.000
Startdato
22.01.2021