Helsedager for minioritetskvinner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

3 av 10 kvinner tar ikke celleprøve av livmorhalsen tross omfattende informasjons- og påminnelseskampanjer. Innvandrerkvinner utgjør halvparten av gruppen som ikke sjekker seg, den samme tendensen ser vi vedr. brystkreft, og døtre til innvandrerkvinner er underrepresentert når det gjelder å ta HPV-vaksinen. Språklige, kulturelle og sosioøkonomiske barrierer, samt feilinformasjon antas å være årsaken til dette. Vi har god erfaring med å arrangere helsedager for minoritetskvinner og ser vi at dette er en effektiv måte å nå ut til målgruppen på. Med mer ressurser kan vi nå langt flere.

Målsetting

Minoritetskvinner skal få •kvalitetssikret informasjon om livmorhalskreft og brystkreft, hvordan sykdommene kan oppdages og forebygges; •kvalitetssikret kunnskap om kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter •ta celleprøve gratis; •omvisning der mammografi utføres

Målgruppe

Etniske minoritetskvinner, innvandrerkvinner som ikke nås via tradisjonelle opplysningskampanjer, innvandrerkvinner som ikke har tatt celleprøve/mammografi før.

Antall personer i målgruppen

2500

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet består av fire faser årlig: •Planlegging •Rekruttering av samarbeidspartnere, deltakere og promotering •Gjennomføring •Evaluering I 2020 vil vi arrangere helsedager i fem lokalforeninger som gjentar aktiviteten årlig. Fem nye lokalforeninger starter opp i 2021. Hver lokalforening velger hvordan de vil organisere arbeidet, men sentralleddet utarbeider en veileder. Lokalforeningene bør påregne mye tid på rekruttering av deltakere, da det er ressurskrevende å nå de mest isolerte som ikke får (kvalitetssikret) informasjon fra andre kanaler. Arrangementet deles i to; 1) Informasjonsdag, 2) Celleprøvetaking Under del 1 gis det informasjon av faglig, profesjonelle aktører. Tema er livmorhalskreft og brystkreft, men andre kvinnehelserelaterte tema blir berørt. Tolker vil være tilstede. Det arrangeres infomøte på dag- og kveldstid og tilby barnepass og følgetjeneste for å gjøre arrangementet så tilgjengelig som mulig. På slutten av dagen avtales det tid for celleprøvetaking og evt. følging til lege/klinikk og tolkespråk registreres. Celleprøve tas hos fastlege/klinikker som lokalforeninger inngår samarbeid med.

Fremdriftsplan

01/20-04/20: Rekruttere lokalforeninger for 2020 01/20-03/20: Lage veileder 03/20-08/20: Koble på fagmiljø. Lokal planlegging 08/20-11/20: Rekruttering, PR, gjennomføring 11/20-01/21: Evaluering. Tilpasning av veileder 01/21-05/21: Rekruttere lokalforeninger for 2021 03/21-11/21: Lokal planlegging, rekruttering, gjennomføring, evaluering 11/21-12/21: Gå gjennom evalueringer. Tilpasse veileder.

Prosjektleder/forsker

Anniken Schwamborn

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Helsedager for minioritetskvinner
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Sykehus, helsestasjon, legesenter, gynekolog
Beløp Bevilget
2020: kr 700 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring